Geri dönün

Stratejiyi Eyleme Dönüştürmede Raporlamanın Etkisi İnsan Kaynaklarında Excel Data Mining Ve Raporlama

Stratejik İnsan Kaynakları İçin Rakamları Okuyun

İnsan Kaynakları profesyonellerinin iş akışları içerisindeki verileri bilgiye çevirmek, analizlerini yapmak ve süreçlerde stratejik üstünlükler oluşturabilmeleri için planlanmış bir eğitimdir.

İnsan kaynakları olarak “destek” fonksiyonu olmaktan “stratejik ortağa dönüşebilmeye” uzanan sürecin “ölçümlemeden” ve dolayısı ile yönetebilmekten geçtiği günümüzde excel ve raporlamanın önemi daha da artmaktadır. Yeni versiyonu ile artık bir İş Zekası aracı olduğu konusunda tamamen mutabık kalınan bu ara yüz, İnsan Kaynakları bütçeleme süreçlerinden aylık raporlara; personel özlük tablolarının tasarımından database ile konuşturulmasına kadar bir çok başlıkta ele alınacaktır.

Eğitim sonrasında amaç, Aylık İnsan Kaynakları raporlama setinin tamamen yeniden tasarımı, yıllık takviminin oluşturulması ve tüm insan kaynakları süreçlerine excel arayüzü üzerinden somut zaman tasarrufu ve fayda getirilebilmesidir. Kullanılması planlanmayan, insan kaynakları süreçlerine etkisi olmayacak bir bilgi paylaşımı planlanmamaktadır.

İçerik:

 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemler (HRIS), Excel Ve Raporlama
 • Stratejiye Zemin Hazırlama Ve Excel
 • Power Pivot, Power Query Ve Power View Ve İnsan Kaynaklarında Kullanım Örnekleri
 • WEKA İle Veri Analizi
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Excel Örnekleri
 • İnsan Kaynakları Ve Excel Uygulamaları
 • Aylık İnsan Kaynakları Raporlama Örneklerinde Kullanılan Fonksiyonlar
 • SQL Üzerinden İnsan Kaynakları İle İlgili Verilerden Excel’e Rapor Çekebilmek
 • Personel Tablolarında Zaman Tasarrufu Sağlayacak Formüller
 • Conditional Formatting (Koşullu Biçimlendirme) Yardımıyla Özet Ve Kolay Anlaşılır İnsan Kaynakları Yönetim Raporlama Örnekleri
 • Remove Duplicates: Yinelenen Verileri Sıralamak
 • Sparklines (Hücre İçerisinde Mini Grafikler)
 • İnsan Kaynakları İçin Özel Olarak Geliştirilmiş Örnek Ve Uygulamalar
 • Büyük Ve Karmaşık İnsan Kaynakları Veri Tablolarındaki Bilgileri Anlamlı Hale Getirebilmek
 • Demografik Verilerin Raporlanması Ve İnfografik Kullanımı
 • Farklı Şirketlerden İK’da En Sık Karşılaşılan Excel Hesaplama Hataları Örnekleri
 • İK’da En Sık Karşılaşılan Personel Özlük Excel Tablo Hataları
 • Data Base İle Raporlamanın Eşleştirilebilmesi
 • İnsan Kaynakları Olarak Veri Analizini Nasıl Kullanabiliriz
 • Big Data Kavramı Ve İnsan Kaynaklarında Kullanımı
 • İnsan Kaynakları Ve Ölçümleme
 • İnsan Kaynakları Olarak “Neleri” Ölçmeliyiz?
 • İnsan Kaynakları Bütçesi’nin Excel’de Raporlanması Ve Bütçe-Fiili Oranlarının Ölçümlenmesi
 • Stratejik Karar Alma Süreçlerine Uygun Aylık, 3 Aylık Ve Yıllık İnsan Kaynakları  Raporlama Seti Nasıl Tasarlanır?
 • Turnover Oranı Hesaplama Yöntemleri. Aylık, Yıllık Raporlama Ve Data Mining
 • Retention Rate Ölçümleme Çalışması
 • Demografik Verilerin İnsan Kaynakları Olarak Yayımlanması Ve İnfografik Kullanımı
 • Globak HR KPI Seti Örneği Ve Benchmark Çalışması
 • İnsan Kaynaklarında Zaman Tasarrufu Alanları Ve Excel
 • Powerpivot Uygulaması
 • İnsan Kaynakları İçin Zorunlu Engelli Kontenjan Raporu Örnek Çalışması
 • Tüm Şirket İK’ları İçin Aylık İnsan Kaynakları Rapor Taslakları
 • Eğitim ROI Ölçümleme Örnek Çalışması

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.