Geri dönün

Personel Maliyetlerini ve Risklerini Azaltma

Personel Maliyetlerini ve Risklerini Nasıl Azaltırız?

İş kazaları, personel davaları ve yüksek çalışan devir hızı sebepleriyle artan maliyet giderlerinin nasıl oluştuğunu ve nasıl önlenebileceğinin yöntemlerini keşfedeceksiniz...

Bu eğitimde...

İnsan kaynakları ve çalışma hukuku konularında eksiklerinizi tamamlayacak, hatalı uygulamalar sebebiyle personel maliyetlerindeki riskleri bertaraf edip maliyet artışlarının önüne geçebilmek için yöntemler keşfedeceksiniz.

Hedef Kitle: İşverenler ve üst düzey yöneticiler ile ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler:

 • İnsan kaynakları konusundaki bilgilerinizi geliştirecek,
 • Çalışma hukuku ve SGK konularında eksiklerinizi giderecek,
 • Personel Maliyetleri ve risk kalemlerini öğrenip bunları bertaraf edecek aksiyonları öğreneceksiniz.  

İçerik:

 • Personel Maliyetlerini Oluşturan Kalemler
 • Personel Maliyetlerini Artıran Riskler
 • Çalışma Ve İşten Çıkarma Döneminde Yapılan Hataların Riskleri
 • Çalışan Memnuniyeti Düşüklüğünün Kurum İçi Olası Riskleri
 • Etkin Dokümantasyon Hazırlanmamasının Maliyeti Ve Riskleri
 • İş Analizleri Ve İş Tasarımları İle Maliyetlerin Azaltılması
 • Eğitimler İle Maliyetlerin Azaltılması Ve Risklerin Ortadan Kaldırılması
 • İş Kanunu Ve Sgk’na Göre İdari Para Cezası Riskleri
 • İş Sözleşmelerinin Feshinde Geçerli Neden Oluşturmama Maliyeti Ve Riskler
 • İş Sözleşmelerindeki Eksiklikler Nedeniyle Meydana Gelebilecek Maliyetler Ve Riskler
 • Organizasyon Ve Görev Tanımı İle İş Kayıplarının Ve Maliyetlerin Azaltılması
 • Performans Değerleme Sistemi İle Maliyetlerin Azaltılması Ve Risklerin Önlenmesi
 • Personel Deneme Ve Değerlendirme Süreci İle Maliyetleri Azaltma
 • Personel Seçim Hatalarında Meydana Gelen Maliyetlerin Azaltılması
 • Üretimde İnsan Kaynakları Sistemi Kullanılması İle Maliyetlerin Azaltılması
 • Üst Düzey Yöneticilerin Yönetim Hataları Maliyetleri Ve Riskler
 • Yıllık Ücretli İzin Kullandırma Hataları Ve Maliyetleri
 • Yöneticilerin Eğitim Almamaları Nedeniyle Yaşanabilecek Riskler 
 • Yüksek Çalışan Devir Hızının Maliyetleri Ve Riskleri
 • Personel Maliyetlerini Azaltacak Tedbirler

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.