Geri dönün

Organizasyonlarda Taksonomik Ve Yetkinlik Bazlı, Rol Ve Pozisyon İle Entegre Mesleki Gelişim İhtiyacının Belirlenmesinde Yeni Trendler Ve Uygulamalar®

Organizasyonlarda Sürdürülebilir Performans İçin İçerik Çemberleriyle Sürdürülebilir Gelişim

”ETKİSİ VARSA GERÇEKTİR”

2022 döneminde rol ve pozisyon bazlı mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve kuruma özel mesleki gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.

Hedef Kitle:

 • İç eğitmenler ve aktarım uzmanları
 • Eğitim yöneticileri
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Eğitim tasarım uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Kalite yöneticileri

İçerik:

 • 1.Modül – Rol Ve Pozisyon Bazlı Yetkinlikler
  • Yetkinlik Çeşitleri (Temel Yetkinlikler, Yönetsel Yetkinlikler Ve Teknik & Fonksiyonel Yetkinlikler)
  • Yeni Trend Yetkinlik Çeşitleri®
  • Yetkinlik-Kişilik-Rol Ve Pozisyon Entegrasyonu
  • Yetkinlik Düzeyleri Ve Performans Çarkları®
  • Yetkinlik Matris Çemberleri Ve Tablosu®
 • Çalıştay
 • 2. Modül – Organizasyonlarda Bütünleşik Ve Entegre Mesleki Gelişim İhtiyaç Analizi
  • Eğitim İhtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
  • Eğitim İhtiyacı Analizi Adımları: Hareket Modeli®
  • Eğitim İhtiyaç Analizinde 12 İstasyon®
  • Problemlerin Olası Nedenleri Ve Çözüm Önerileri
  • T-Stars Modeli
  • Kash Modeli®
  • Rest Modeli®
  • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
  • Gerekli Verilerin Tanımlanması
  • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi Ve Tasarlanması
  • Verilerin Toplanması
  • Verilerin Analiz Edilmesi
  • Raporun Hazırlanması “Daha Çok Değil, Daha Akıllıca”
 • Dokümantasyon
  • Organizasyon Süreç Bazlı Bütünsel Değerlendirme Kontrol Listesi
  • Birebir Görüşme Formu
  • 4n Eğitim Takibi
  • Organizasyonun Kalbi: İklim Anketi
  • Organizasyon Kültürü Anketi
  • Yönetimsel Sorunlar Anketi
  • İç Eğitmen Gözlem Ve Değerlendirme Sonuçları
  • Performans Değerlendirme Sonuçları
  • Yetkinlik Bazlı İş Tanımları Kontrol Listeleri
  • Analiz Risk Değerlendirme Tablosu
  • Soru Havuzu
 • Çalıştay:
  • Tek Resimde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu ®
  • İhtiyaç Analizi Çemberleri Ve İş Zekası Köprüleri İle İçerik Tasarım Çıktıları ®
  • (Where To Modeli) ®
 • Çalıştay: İhtiyaç Analizi Ve Değerlendirme İlişkisi
  • Etki Konuları = Eğitim Departmanını Etkiler
  • Uygulama Konuları = Yetişkin Öğretiminde Uygulamaları Etkiler
  • Öğrenme Konuları= Yetişkin Öğretiminde Farklılaştırmayı Etkiler
  • Tatmin Konuları= Katılımcıyı Etkiler
 • Çalıştay: Mesleki Gelişim Haritası & Karnesi®

Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.