Geri dönün

İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Usul ve Hukuki Sonuçlar

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve İkale Sözleşmesi Uygulamaları

Bu eğitimde, iş sözleşmesi, unsurları, iş sözleşmesi feshi, sonuçları, işe iade davası ve ikale sözleşmesi konuları yargıtay kararları doğrultusunda detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İçerik:

1- İş Sözleşmesi Ve İş Sözleşmesinin Unsurları

İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI

 • Belirli ve belirsiz süreli sözleşmenin ayrımı.
 • Kısmi süreli ve tam süreli sözleşme yapılma esasları

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

 • a- İş Unsuru
 • b- Bağımlılık Unsuru
 • c- Ücret Unsuru
 • d- Süre Unsuru

2- İş Güvencesi Kavramı

 • İş Kanunun Kapsamı,
 • İş Güvencesinden Yararlanma Şartları

3- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Ve Feshi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • Askerlik, evlilik, emeklilik sebebiyle fesih
 • Geçerli ve haklı nedenle fesih
 • Yargıtay kararları ve İş Kanunu uyarınca
 • Geçerli sebeple fesih sayılan haller
 • Haklı nedenle fesih sayılan haller

GENEL SEBEPLER İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 • Tarafların anlaşması (ikale), işçi veya işverenin ölümü, belirli süreli sözleşmenin sona ermesi
 • İkale sözleşmesinin geçerlilik şartları
 • Makul yarar ölçütü nedir? Nasıl hesaplanır?

4- İş Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları

 • İhbar ve kıdem tazminatı
 • Yıllık izin ücreti
 • İbraname
 • Çalışma belgesi
 • Yeni iş arama izni
 • İşten ayrılış bildirgesi

5- İşe İade Davası ve Sonuçları

 • Fesih bildirimi, fesih bildirimine itiraz, yargı aşamasına taşınması.
 • İş güvencesi kapsamında uygulanan ilkeler ve yüksek yargının işe iade davalarına bakışı (emsal kararların değerlendirmeleri ile)
 • Yerindelik Denetim
 • Tutarlılık Denetimi
 • Keyfilik Denetimi
 • Gereklilik Denetimi
 • Ölçülülük Denetimi
 • İşe iade davası sonucunda, işe başlatma ve işe başlatmama iradelerinin sonuçları
 • Boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı, yıllık izin ücreti, ihbar ve kıdem tazminatlarının yeniden hesaplanması
 • İşe iade davası sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken bildirimler nelerdir?

6- İkale Sözleşmesi ve Sonuçları

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.