Geri dönün

İş Hukuku, Bordrolama Ve Personel Özlük İşleri

İş Hukukunun temel kavramlarını ve bordro yapmayı duayenlerinden öğrenmek istemez miydiniz?  

Bu eğitimde

İş Hukukunun temel kavramlarını öğrenecek; personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında bordrolama yapabileceksiniz.

Hedef Kitle

İnsan kaynaklarında çalışan personel, uzman, uzman yardımcısı ve müdürlere yönelik olup bordro hazırlanması adım adım öğretileceğinden bu konuda tecrübe edinmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler

 • Temel iş hukuku kavramları öğrenilecek
 • Bordro hesapları yapabilme becerisi gelişecek
 • Personel özlük işlerine ilişkin güncel ve profesyonel bilgilere sahip olacaksınız

İçerik

 • İş Kanunu Çalışma Dönemi Uygulamaları
   
  • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası
  • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu
  • Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
  • Geçici iş göremezlik
  • Personele Çalışma belgesi verilmesi
  • Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları
  • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması
  • Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri
 • İş Kanunu Fazla Çalışma Uygulamaları
   
  • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti
 • Çalışma Sürelerinin Saptanması
   
  • İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
  • İşyerinin Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
  • Çalışmadan Geçen Sürelerinin Belgelenmesi
  • PDKS raporlama ve puantaja aktarılması
 • İş Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
   
  • Ücretin Tanımı
  • Ücretin Ödeme Şekli
  • Ücretin Ödeme Sıklığı
  • Ücretein Gününde Ödenmemesi
  • Ücretin Saklı Kısmı
  • Ücret Hesap Pusulası
  • Fazla Çalışma Ücreti
  • Genel Tatil Ücreti
  • Hafta Tatili Ücreti
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
   
  • Ücretin Tanımı
  • Ücret Sayılan Ödemeler
  • Gerçek Ücret
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar
  • Sakatlık İndirimi
  • Asgari Geçim indirimi
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
   
  • Prime Esas Ücretler
  • Primden İstisna Ödemeler
 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
   
  • Prime Esas Ücretler
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
   
  • Gelir Vergisi Oranları
  • Sakatlık indirimi Tutarları
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
   
  • Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların alt ve üst sınırı
  • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları
  • Asgari Ücret
 • Bordro Hesaplamaları
   
  • Yıllık izin hesaplamaları
  • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı
  • Fazla çalışma ücret hesabı
  • Asgari geçim indirimi
  • Kıdem tazminatı hesabı
  • İhbar tazminatı hesabı
 • Bildirimler
   
  • Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
  • e-Bildirge
  • İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları
  • İşten çıkış işlemleri
  • İşe İade Belgesi düzenlenmesi

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.