Geri dönün

İş Hukuku, Bordrolama Ve Personel Özlük İşleri

İş Hukukunun temel kavramlarını ve bordro yapmayı duayenlerinden öğrenmek istemez miydiniz?  

Bu eğitimde İş Hukuku'nun temel kavramlarını öğrenecek; personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında bordrolama yapabileceksiniz.

Hedef Kitle: İnsan kaynaklarında çalışan personel, uzman, uzman yardımcısı ve müdürlere yönelik olup bordro hazırlanması adım adım öğretileceğinden bu konuda tecrübe edinmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler:

 • Temel iş hukuku kavramları öğrenilecek
 • Bordro hesapları yapabilme becerisi gelişecek
 • Personel özlük işlerine ilişkin güncel ve profesyonel bilgilere sahip olacaksınız

İçerik:

 • İş Kanunu Çalışma Dönemi Uygulamaları
  • Personelin İşe alınması ve Personel özlük belgeleri ve dosyası
  • Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu
  • Çalışma Süreçlerinin düzenlenmesi, Kısa çalışma
  • Geçici iş göremezlik
  • Personele Çalışma belgesi verilmesi
  • Ücret Bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları
  • Kıdem ve ihbar önelleri, tazminatları ve hesaplanması
  • Savunma alma, ihtar, fesih yazıları, ibraname örnekleri
 • İş Kanunu Fazla Çalışma Uygulamaları
  • Fazla Çalışma şekilleri, Ücreti ve uygulamaları
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri çalışması ve ücreti
 • Çalışma Sürelerinin Saptanması
  • İşyerinde Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
  • İşyerinin Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
  • Çalışmadan Geçen Sürelerinin Belgelenmesi
  • PDKS raporlama ve puantaja aktarılması
 • İş Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Ücretin Tanımı
  • Ücretin Ödeme Şekli
  • Ücretin Ödeme Sıklığı
  • Ücretein Gününde Ödenmemesi
  • Ücretin Saklı Kısmı
  • Ücret Hesap Pusulası
  • Fazla Çalışma Ücreti
  • Genel Tatil Ücreti
  • Hafta Tatili Ücreti
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Ücretin Tanımı
  • Ücret Sayılan Ödemeler
  • Gerçek Ücret
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları
  • Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar
  • Sakatlık İndirimi
  • Asgari Geçim indirimi
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Prime Esas Ücretler
  • Primden İstisna Ödemeler
 • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  • Prime Esas Ücretler
 • Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
  • Gelir Vergisi Oranları
  • Sakatlık indirimi Tutarları
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
  • Sigorta Primine Esas Olan  Kazançların alt ve üst sınırı
  • Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları
  • Asgari Ücret
 • Bordro Hesaplamaları
  • Yıllık izin hesaplamaları
  • Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı
  • Fazla çalışma ücret hesabı
  • Asgari geçim indirimi
  • Kıdem tazminatı hesabı
  • İhbar tazminatı hesabı
 • Bildirimler
  • Aylık Prim Belgesinin Tanzimi Ve İlgili Kurumlara Verilmesi
  • e-Bildirge
  • İş-Kur belgeleri ve Bölge Çalışma Müdürlüğü evrakları
  • İşten çıkış işlemleri
  • İşe İade Belgesi düzenlenmesi

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.