Geri dönün

İnsan Kaynakları Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması

İnsan Kaynakları'nda KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bugüne kadar insan kaynakları yönetimi ve işçi-işveren ilişkileri esnasında serbestçe yürütülen veri elde etme, toplama, saklama, sınıflandırma, kullanma ve üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı süreçlerinde meydana gelecek değişiklikleri ve almanız gereken tedbirleri öğreneceksiniz.

Hedef Kitle:

İnsan kaynakları yönetimi ve işçi-işveren ilişkileri süreçlerinde veri kullanan tüm kişi, birim ve kuruluşlar

İçerik:

 • TEMEL KAVRAMLAR
 • Hangi veriler kişisel veri kapsamındadır
 • Özel nitelikli kişisel veriler hangileridir
 • Hangi iş ve faaliyetler veri işleme sayılır
 • Veri işleme şartları nelerdir
 • Kanun ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ SÜREÇLERİNE ETKİSİ
 • Kişisel veri toplama kanalları
 • İşe alım süreçlerinde kişisel veri elde etme (iş başvuruları, mülakatlar, CV ve İK siteleri ile ilişkiler, özgeçmiş araştırması vb.)
 • İş sözleşmelerinde kişisel veri düzenlemeleri
 • Özlük Dosyası ve özlük yönetimi
 • SGK, emniyet ve sair yetkili merciler ile veri paylaşımı
 • Performans ve ücret yönetiminde kişisel veri kullanımı
 • Sağlık verilerinin yönetimi
 • İş yeri davranış kuralları ve kişisel veriler
 • Kurumsal e-posta, bilgisayar ve sair araçların kullanımı ve kişisel veriler
 • Grup şirketleri arası çalışan verilerinin paylaşımı
 • Eğitim şirketleri,İK danışmanlık şirketleri, bordrolama şirketleri gibi üçüncü kişilerle çalışan verilerinin paylaşımı
 • Dış kaynak kullanımında çalışan verilerinin paylaşılacağı üçüncü kişilerle imzalanacak sözleşmelerde kişisel veri düzenlemeleri
 • Yurt dışına veri aktarımına getirilen sınırlandırmalar
 • İş ilişkisi devamı boyunca çalışan hakkında elde edilen ve edinilen bilgilerin kullanımı
 • RIZA/ONAY VE BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ
 • Hangi durumda çalışanın açık rızası alınmalıdır
 • Açık rıza nasıl anlaşılmalıdır
 • Açık rıza alınması gerekmeyen istisnalar hangileridir
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme yöntemleri, gizlilik ve kişisel verilerin korunması bildirimleri
 • Onay ve bilgilendirme metinlerinde kullanılacak içerik ve ifadeler
 • Önceden alınmış onayların durumu
 • Daha önce toplanmış çalışan verilerinin kullanımı
 • OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ
 • AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.