Geri dönün

İnsan Kaynakları Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması

Amaç

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bugüne kadar insan kaynakları yönetimi ve işçi-işveren ilişkileri esnasında serbestçe yürütülen veri elde etme, toplama, saklama, sınıflandırma, kullanma ve üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı süreçlerinde meydana gelecek değişiklikleri ve almanız gereken tedbirleri öğreneceksiniz.

Hedef Kitle

İnsan kaynakları yönetimi ve işçi-işveren ilişkileri süreçlerinde veri kullanan tüm kişi, birim ve kuruluşlar

İçerik

 • TEMEL KAVRAMLAR
 • Hangi veriler kişisel veri kapsamındadır
 • Özel nitelikli kişisel veriler hangileridir
 • Hangi iş ve faaliyetler veri işleme sayılır
 • Veri işleme şartları nelerdir
 • Kanun ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ SÜREÇLERİNE ETKİSİ
 • Kişisel veri toplama kanalları
 • İşe alım süreçlerinde kişisel veri elde etme (iş başvuruları, mülakatlar, CV ve İK siteleri ile ilişkiler, özgeçmiş araştırması vb.)
 • İş sözleşmelerinde kişisel veri düzenlemeleri
 • Özlük Dosyası ve özlük yönetimi
 • SGK, emniyet ve sair yetkili merciler ile veri paylaşımı
 • Performans ve ücret yönetiminde kişisel veri kullanımı
 • Sağlık verilerinin yönetimi
 • İş yeri davranış kuralları ve kişisel veriler
 • Kurumsal e-posta, bilgisayar ve sair araçların kullanımı ve kişisel veriler
 • Grup şirketleri arası çalışan verilerinin paylaşımı
 • Eğitim şirketleri,İK danışmanlık şirketleri, bordrolama şirketleri gibi üçüncü kişilerle çalışan verilerinin paylaşımı
 • Dış kaynak kullanımında çalışan verilerinin paylaşılacağı üçüncü kişilerle imzalanacak sözleşmelerde kişisel veri düzenlemeleri
 • Yurt dışına veri aktarımına getirilen sınırlandırmalar
 • İş ilişkisi devamı boyunca çalışan hakkında elde edilen ve edinilen bilgilerin kullanımı
 • RIZA/ONAY VE BİLGİLENDİRME SÜREÇLERİ
 • Hangi durumda çalışanın açık rızası alınmalıdır
 • Açık rıza nasıl anlaşılmalıdır
 • Açık rıza alınması gerekmeyen istisnalar hangileridir
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme yöntemleri, gizlilik ve kişisel verilerin korunması bildirimleri
 • Onay ve bilgilendirme metinlerinde kullanılacak içerik ve ifadeler
 • Önceden alınmış onayların durumu
 • Daha önce toplanmış çalışan verilerinin kullanımı
 • OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ
 • AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.