Geri dönün

Güncel Yasal Düzenlemeler Işığında Mobbing ve Ayrımcılık Yasasının Çalışma Hayatına Etkileri

İçerik

 • Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu Kapsamında Ayrımcılık Ve Özellikle İşyerinde Yıldırma
 • Kanunun Çerçevesinde Ayrımcılık Teşkil Eden Fiiller Nelerdir?
 • İş Ve Çalışma Hayatına Dair Ayrımcılık Yasakları Neleri Kapsamaktadır?
 • İş İlanı
 • İş Yeri Çalışma Koşulları
 • Erişim Yeterliliği
 • Hiyararşi Ve Kariyer
 • Ayrımcılık Ve Mobbing Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar
 • Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda Öngörülen Şikayet Mekanizması Ve Yaptırımlar
 • Türk Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi Çerçevesinde İşçinin Kişiliğinin Korunması
 • 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 5. Maddesinde Düzenlenen "Eşit Davranma İlkesi" Ve Mobbing Uygulamaları
 • İşveren Ve Vekillerinin Mobbing Ve Ayrımcılık Nedeniyle Sorumlulukları
 • Türk Ceza Kanunu Açısından Mobbing-Ayrımcılık Ve Cezai Sorumluluk
 • İşyerlerinde Mobbing Ve Ayrımcılığın Önlenmesi
 • Mobbing Ve Ayrımcılık Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşveren Veya İşçi Tarafından Feshi Ve Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında Mobbing'in Ve Ayrımcılığın İspatı
 • Konuya İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.