Geri dönün

Güncel Yasal Düzenlemeler Işığında Mobbing ve Ayrımcılık Yasasının Çalışma Hayatına Etkileri

Mobbing ve Ayrımcılığın Yasal Boyutu

Günümüzde Mobbing ve ayrımcılık kelimeleri kimileri için çok şey ifade ederken kimileri ise bu kelimelerin ne anlama geldiğini, iş yerindeki fiziksel ve ruhsal olumsuzlukların ne olduğunu hala anlamış değil. Günümüzde birçok  ülkede çalışanlar Mobbing'e maruz kalmaktadır. Mobbing ve ayrımcılık yasası hem çalışanları hem de işyerini korumaya yardımcı olur.

İçerik:

 • Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu Kapsamında Ayrımcılık Ve Özellikle İşyerinde Yıldırma
 • Kanunun Çerçevesinde Ayrımcılık Teşkil Eden Fiiller Nelerdir?
 • İş Ve Çalışma Hayatına Dair Ayrımcılık Yasakları Neleri Kapsamaktadır?
 • İş İlanı
 • İş Yeri Çalışma Koşulları
 • Erişim Yeterliliği
 • Hiyararşi Ve Kariyer
 • Ayrımcılık Ve Mobbing Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar
 • Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda Öngörülen Şikayet Mekanizması Ve Yaptırımlar
 • Türk Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi Çerçevesinde İşçinin Kişiliğinin Korunması
 • 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 5. Maddesinde Düzenlenen "Eşit Davranma İlkesi" Ve Mobbing Uygulamaları
 • İşveren Ve Vekillerinin Mobbing Ve Ayrımcılık Nedeniyle Sorumlulukları
 • Türk Ceza Kanunu Açısından Mobbing-Ayrımcılık Ve Cezai Sorumluluk
 • İşyerlerinde Mobbing Ve Ayrımcılığın Önlenmesi
 • Mobbing Ve Ayrımcılık Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşveren Veya İşçi Tarafından Feshi Ve Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında Mobbing'in Ve Ayrımcılığın İspatı
 • Konuya İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.