Geri dönün

Eğitim Uzmanlık Programı-Eğitim Yönetim Okulu

Eğitim Uzmanlık Programı Nedir?

Eğitim Uzmanlık Programı - Eğitim Yönetimi Okulu eğitiminde, nasıl etkin bir Eğitim Uzmanı olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. 

Bu eğitim ayrıca, işletmelerin tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim yönetici ve uzmanlarının liderlik becerilerinin sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir. 

Hedef Kitle:

 • Yöneticiler
 • İnsan kaynakları yöneticileri
 • Eğitim yöneticileri
 • Eğitim uzmanları

İçerik:                    

 • İyi Bir Eğitim Departmanı Modeli Ve Organizasyonu
 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim Uzman ve Yöneticilerinin Liderlik Rolünün Geliştirilmesi
 • Pedagojik, Androgojik Ve Sinergojik Yaklaşımların Bileşkesi: Yaşam Boyu Öğrenim
 • Eğitim Uzmanlığı Liderlik Fırsatlarına Genel Bir Bakış
 • Eğitim Uzmanlığı Kilit Konularını Gözden Geçirmek:
 • Eğitim Bölümü Organizasyonu
 • Gözden Geçirme Süreçleri
 • Sürekli Mesleki Gelişim
 • Eğitim Bölümü Gelişim Planlaması
 • Diğer Birim Ve Departmanlarla Birlikte Eğitim Çalışmalarınıza Odaklanmak
 • Eğitim Liderliği Rolünüzü Geliştirebilmek İçin Faaliyet Planlaması Yapma
 • Eğitim Bölümünün İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Denetim ve Değerlendirme Kavramı
 • İzleme Ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
 • Denetim Planının Yapılması
 • Ön Görüşme
 • Gözlem- İnceleme
 • İzleme Ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme Ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
 • Gözlem Sonrası Görüşme 
 • Değerlendirme Uygulaması
 • Düzeltme
 • Geliştirme                                                  
 • Eğitim Gözlemleme Programı
 • Öğrenimin Değerlendirilmesine Yönelik Sınıf Değerlendirme Programı
 • Eğitmenlerin Planlarını Gözden Geçirme
 • Proje Anketi: Bir Proje Anket Formu Örneği
 • Değerlendirme Projelerine Yönelik Faaliyet Planlaması
 • Eğitim Uzmanlarının Ve Yöneticilerinin Dosyası
 • İzleme Ve Değerlendirme Politikası
 • Sene Boyunca, İzleme Ve Değerlendirmenin Planlanması
 • İzleme Ve Değerlendirmenin Geliştirilmesi İçin Yapılacak Faaliyet Planı
 • Eğitim Yönetiminin Dört Temel Bileşeni
 • Biçimsel Denetleme Sürecinin Geliştirilmesi
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Eğitimlerde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Yeri
 • Kapsamlı Yetişkin Eğitim Ve Öğretimi
 • Bir Yetişkin Eğitiminde Biçimsel Denetleme Sürecinin Faydalarını Gözden Geçirme
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması Ve Bu İhtiyaçların Biçimsel Denetleme Sürecinde Kullanılması
 • Eğitim Bölümü Ve Diğer Bölümlerle İletişim Sistemlerinin Kullanımı
 • Eğitim Bölümü Ve Diğer Bölümler İçerisindeki İletişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi İle Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitiminde Bilgi Ve İşlem Teknolojilerinin Tanımlanması
 • Bilgi Ve İşlem Teknolojilerini Kullanarak Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Tanımlanması
 • Kapsamlı Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi İçin Oluşturulmuş Stratejilerin Gözden Geçirilmesi
 • Kapsamlı Eğitim Ve Öğretimin Yürütülmesinde Sürekli Mesleki Gelişimin Yeri
 • Bir Eğitim Faaliyet Planını Yaparken Ele Alınacak Kilit Konular
 • Gelişme Gösterme
 • Eğitim Gelişim Planlaması,
 • Sürekli Mesleki Gelişimin Rolü Ve Etkinliği
 • Kendi Gelişiminizi Yönetmek
 • Değişim Süreçlerine Liderlik Etmek
 • Bir Eğitim Gelişim Planı
 • Sürekli Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Haritalanması
 • Değişimin Yönetilmesi: Bir Plan
 • Eğitim Gelişim Planlaması Ve Sürekli Mesleki Gelişim Süreçlerinin Geliştirilmesi İçin Hazırlanmış Bir Faaliyet Planı
 • Bir Eğitim Uzmanının Yetkinlikleri
 • Temel, Yönetsel Ve Teknik Yetkinlikler Yeterlilik ve Proaktif Eğitim Uzmanı
 • Koçluk Becerisi
 • Toplantıların Yönetimi Becerisi
 • Etkili Sunum Yapma Becerisi
 • Geribildirim Alma Ve Verme Becerisi
 • Çatışma İle Başa Çıkma Becerisi
 • Görev Yönetimi Beceri
 • Çalışanlarla Mülakat Yapabilme Becerisi
 • Koçluk Sürecinde Kullanılabilecek Soru Örnekleri
 • Bir Takım Toplantısının Kalitesini Gözden Geçirme
 • Bir Toplantı Veya Sunum Planlama
 • Aday Analiz Formu Örneği
 • Zaman Yönetimi Becerilerinizi Geliştirme
 • Haftalık Görevlerinizi Önceliklendirme
 • Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Gözden Geçirme
 • Eğitim Uzmanının Liderlik Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Planlaması Yapma
 • Stratejik Planlama, Yönetim Ve Organizasyon Gelişim Planı
 • Eğitim Bölümü Misyonu, Vizyonu ve Hedefleri
 • Müfredat ve Yönetimi
 • Stratejik Plan (Organizasyon) “Dün-Bugün-Yarın”
 • Taktik Plan(Eğitim Bölümü)
 • Operasyonel Plan (Sınıf) “Zihinsel ve Biçimsel Planlama”

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.