Geri dönün

Performans Odaklı Prim ve Ödül Sistemleri

Performans Odaklı Prim ve Ödül Sistemleri

Satışlarınızı artırmanın sırrı insan odaklı, çalışanların performanslarına dayalı ve gelişim odaklı sistemler tasarlamaktır. Çok uzun zamandır iş hayatında yeni bir sisteme, yeni bir modele ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuz apaçık ortada. Ancak bu arayış yeni değil, her bir paradigma kırılmasında şirketler daha iyiye gitmenin ve uyum sağlamanın yollarını ararlar.

Peki bu arayışı tetikleyen etmenler nelerdir?

Çalışanların bir anlam ihtiyacı, motivasyon ihtiyacı ve iletişim ihtiyacının bir sonucudur. Şirketlerde her ne kadar eğitimleri alınsa da etkin olmayan geri bildirim süreçlerinin ve yönetim zaafiyetlerinin bir sonucudur. 

Gelişim üzerine odaklanmış ve oyunlaştırılmış insan odaklı tasarımlar yeni dönemin kazan kazan kurgusunun vücut bulmuş halidir.

Çözüm: İnsan Odaklı Tasarımlar ve Kişisel Motivasyon

İşte bu ortamda şirketlerin imdadına iş süreçlerini yeniden tanımlama ve merkezde insanın olduğu sistemler tasarlama stratejileri yetişiyor. Bu anlamda tüm prim ve ödül sistemleri de merkeze insanı alan ve içsel motivasyona yönelen bilinçli yaklaşımlar sergilemelidir. İnsanın anlam arayışı tüm süreçlerde olduğu gibi iş hayatında da en etkili motivasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışan Bağlılığı: İşlev Odaklılıktan, İnsan Odaklılığa

Kimseyi para ile bir yere bağlayamazsınız. Birine sadece maaş vererek mutlu hissetmesini sağlayamazsınız. Hiçbir eğitimle çalışanın proaktif olmasını da sağlayamazsınız. Tüm bunları sağlayabilmeniz için çalışanlara bir sistem sunmanız gereklidir. Ve bu sistemin içinde sadece para, altın vb. gibi dışsal motivasyon unsurları değil içsel motivasyon unsurları da bulunmalıdır.

İnsan duyguları olan ve duygularıyla karar veren bir canlıdır. İşte bu yüzden "İşlev Odaklı Tasarım" yerine, gelişime yönelik "İnsan Odaklı Tasarım"a geçme vakti gelmiştir. Sistemin saf verimliliği yerine, hem verimliliği yakalayan hem de sistemdeki insan için en iyi duruma getiren bir tasarım sürecidir. Bununla birlikte, insan odaklı tasarımlar, günümüzün şirketleri için de bir rol model olabileceklerdir.

Hedef Kitle:

 • Kurumunda performans ve verimlilik odaklı prim ve ödül sistemi kurmak isteyenler,
 • Kurulu bir prim ve ödül sistemini daha verimli hale getirmek isteyenler,
 • Oyunlaştırma tabanlı bir prim ve ödül sistemi tasarlamak isteyenler,
 • Performans değerlendirme süreçlerini öğrenmek isteyenler,
 • Performans değerlendirme süreçlerindeki insan hatalarını minimum indirmek isteyenler,
 • Hedef ve yetkinlik bazlı sistem süreçlerini tasarlamak isteyenler.

İçerik:

I- Eğitim Ana Başlıkları

 • Hedef Tanımlama
 • Kilit Performans Ölçütleri
  • Business to Consumer / Mağazacılık ve Perakende
  • Satış Personelinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Mağaza Yöneticilerinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Business to Business / Firmadan Firmaya Satış
  • Satış Personelinin Kilit Performans Göstergeleri
  • Mağaza Yöneticilerinin Kilit Perfromans Göstergeleri
 • Ödül ve Ceza Sistemi
 • Yetkinlik Tanımlama (Satış Personeli Yetkinlik Seti)
 • Yetkinlik Tanımlama (Satış Yöneticisi Yetkinlik Seti)
 • Çalışanı Değerlendirme
 • Geri Bildirim Metodolojisi

II- Workshop Ana Başlıkları

* Workshop çalışması, eğitmen ve moderatörümüz Koray İnan’ın "Satış Personelinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Oyunlaştırma Model Önerisi" konulu 2017 Nisan ayında İş’te Davranış Dergisi’nde yayımlanan ortak çalışmasının metodolojisi ile uygulanacaktır.

 • Hedeflerin Belirlenmesi
   
  • Şirketin yıllık hedeflerinin belirlenmesi
  • Şirketin aylık hedeflerinin belirlenmesi
  • Satış ekibinin aylık hedeflerinin belirlenmesi
  • Satış personelinin bireysel hedeflerinin belirlenmesi
 • Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi (K.P.I)
  • Performans kriterlerinin belirlenmesi (fatura başına ürün, çağrı, görüşme, teklif, teklifin satışa dönüşü, satış vb...)
 • Ekibin Ana Motivasyon Kaynakları
 • Prim ve Ödül Sisteminin Tasarımı
  • Performansın nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi
  • Performans kriterlerine uygun olarak somut bireysel ve ekip hedeflerinin oluşturulması
  • Prim (ödül) şemasının oluşturulması
  • Ceza kriterlerinin belirlenmesi
  • Sistemin gelişim sürecinin hazırlanması
 • Eğlence ve Hikayenin Eklenmesi
 • Platform ve Programlar

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.