Geri dönün

Güvenli Satış İçin Müşteri İstihbaratı, Tahsilât Ve Risk Yönetimi

Güvenli Satış İçin Müşteri İstihbaratı, Tahsilât Ve Risk Yönetimi

Satış süreci birçok işletmede uygulananın aksine kesintisiz ve bütünsel bir süreçtir. Bu bütünselliğin arkasında yatan temel fikir, ürün ya da hizmet sunulacak müşterinin araştırılması, bulunması ve anlaşma imzalanması ile başlayan ve bedelin tahsil edilmesi ile sona eren bir bütünlükte yürütülmesini ifade etmektedir. Bedeli tahsil edilmemiş ya da bedeli kadar bir teminat alınmamış bir satış, asla gerçek anlamda bir satış değildir. Olsa olsa ürün ya da hizmetin sunulmuş ya da dağıtılmış olmasıdır. Bu anlamda işletme tamamen risk altındadır. Eğitim katılımcılara; firmaların finansal beklentilerine uygun olarak, kayıpsız ve öngörülen zamanda bir tahsilât sürecinin yaratılmasını sağlayacak temel bilgi ve iletişim süreçlerini benimsetmeyi amaçlamaktadır.

İçerik:

 • Satış Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Satış Süreci Analizi
 • Satış Nerede Başlar? Nerede Biter?
 • Satış Sunumlarında Fiyat Vade İlişkisi
 • Müşterinin Elde Edeceği Ekonomik Değer Analizi
 • Müşteri Neden Bizi Seçsin? “Satış Sürecinde Nedenlerimize Odaklanmak”
 • Satış Görüşmelerindeki Etkinliğin Tahsilât Sürecine ve Kalitesine Etkisi
 • Operasyonel Aksaklıkların Müşteri İlişkilerinde Doğru Yönetilmesi
 • Müşteri Sorunlarıyla Başa Çıkma ve Kriz Yönetimi
 • Tahsilât Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler
 • Tahsilât Sürecinde İletişim Seviyesinin Önemi, Etkileme ve İkna Becerisi
 • Tahsilât Kalitesinin İşletme Karlılığına Olan Etkisi
 • Tahsilât Şekline Göre Satış Şekilleri
 • Tahsilât Sürecinde Yardımlaşma ve İşbirliğinin Önemi
 • Tahsilâta Etki Edene Etkili İletişim Modeli ” Duygusal Borçlandırma Tekniği”
 • Müşteri Türleri ve Özelliklerini Doğru Anlamak
 • Tahsilât Sürecinde Karşılaştığımız Müşteri Oyunları ve Geliştirmemiz Gereken Karşı Tutumlar
 • Satışta Risk Nedir? Nerede Başlar? Nerede Biter? Ve Nasıl Yönetilir?
 • Yeni Bir Müşterinin Bulunması, Araştırılması, İşletmeye Kazandırılması
 • Çok Satmakla Güvenli Satış Yapmak Arasındaki İnce Çizgiyi Anlamak
 • Müşteri İstihbaratının Önemi, Gereklilikleri ve İstihbarat Şekilleri
 • Satış Yönetiminde Yeni Başarı Kriteri “Müşteriyi Doğru Kredilendirme”
 • Banka, Piyasa ve Referans İstihbaratları Nasıl Yapılır? Nasıl Değerlendirilir?
 • Müşteri Araştırmasında Satış Temsilcisi Gözlem ve Değerlendirmeleri Neden Çok Önemlidir?
 • Müşteri Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Müşterilerin Firma Unvanları ve Ortaklık Yapılarındaki Değişimlerin Önemi
 • Yeni Nesil Veri Tabanlı İstihbarat Yöntemleri
 • Müşteri Kaybı Yaratmadan Riskleri Yönetebilmek
 • Risk Yönetiminde Müşteri İçin “Alarm Zilleri Nerede Çalmaya Başlar”
 • Cari Hesap ve Açık Hesapların Takibi ve Cari Hesap Mutabakatlarının Önemi
 • Tahsilât Kalitesinin Ölçümlenmesi, Vade Kaçakları ve Ortalama Vade Hesapları

Katılım Bilgisi:
Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan veya bilgi@arkheegitim.com mail adresimizden eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.