Geri dönün

Microsoft Excel 2016 Temel

Microsoft Excel 2016 Temel eğitiminin amacı; katılımcıların sıralama, filtreleme ve alt toplam gibi işlemleri yapabilmeleri, tablolar oluşturabilmeleri, temel hesaplamaları bu tablolar üzerinde yapabilmeleri, bu tablolardaki bilgilerden grafikler oluşturabilmeleri ve hazırladıkları Excel sayfalarını istenilen şekilde yazdırabilmeleri hedeflenmektedir.Tüm beyaz yakalı çalışanların iş hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı Excel programına temel oluşturması için hazırlanmış bir eğitim programıdır. Katılımcılar, eğitim sonunda ileri Excel eğitimini almak için yeterli bilgi seviyesine ulaşırlar.

Hedef Kitle

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin MS Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim İçin Gerekli Ön Bilgiler:

Temel Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.

İçerik:

1. Modül : Giriş

 • Excel 2016’a Giriş
 • File Menüsü
 • Tell me What you want to do
 • Yardım Seçenekleri

2. Modül : Çalışma Sayfaları ile Çalışma

 • Verilerle Çalışma
 • AutoFill ve AutoComplete
 • Geri Al ve Yinele
 • Özel Listeler Oluş

3. Modül : Çalışma Sayfasını Düzenlemek

 • Hücre, Sütun, Satır Eklemek ve Silmek
 • Sütun Genişliği ve Satır Yüksekliği Ayarlamak
 • Satır ve Sütun Gizlemek
 • Veri Taşımak ve Kopyalamak

4. Modül : Hesaplamalar Yapmak

 • Formül Oluşturmak
 • Fonksiyonları Kullanarak Hesaplama Yapmak
 • Formülleri ve Fonksiyonları Kopyalamak
 • Sumif, Countif Fonksiyonları

5. Modül : Biçimlendirme

 • Home Sekmesini Kullanmak
 • Quick Formatting Araç Çubuğunu Kullanmak
 • Yazı Tipi, Hizalama ve Sayı Formatlarını Biçimlendirmek
 • Tabloları Biçimlendirmek

6. Modül : Çalışma Kitabını Geliştirmek

 • Çalışma Sayfası Sekmelerini Biçimlendirmek
 • Çalışma Kitabında Sayfaların Yerlerini Değiştirmek
 • Çalışma Sayfası Eklemek ve Silmek

7. Modül : Çalışma Kitabını Yazdırmak

 • Yazdırma Başlığı Belirlemek
 • Üstbilgi ve Altbilgi Seçenekleri
 • Belirli bir Alanı Yazdırmak
 • Açıklama Eklemek ve Silmek
 • Açıklamaları Görmek ve Yazdırmak

8. Modül : Yerleşimi Özelleştirmek

 • Çalışma Sayfasını Bölmek, Gizlemek ve Göstermek
 • Çalışma Sayfalarını Hizalamak
 • Satır ve Sütunları Dondurmak

9. Modül : Tablolar ve Veri Yönetimi

 • Sıralama Yapmak
 • Gruplama Seçenekleri
 • Otomatik Filtre Kullanımı
 • Waterfall, Pareto, Treemap, Histogram, Box & Whisker, and Sunburst Grafikleri
 • AltToplam
 • Yinelenenleri Kaldır
 • Metni Sütunlara Dönüştürme

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.