Geri dönün

Microsoft Excel 2016 Makro (VBA)

Amaç

Microsoft Excel 2016 Makro(VBA) eğitimi, Excel’de program yazmaya ihtiyacı olanlar için tasarlanmış bir eğitimdir.Yazacağınız bu uygulamalar ile çok uzun zaman alacak büyük verilerle çalışırken size zaman kazandıracaktır. Çok büyük datalarla rapor oluşturanlar ve sürekli tekrar işler yapan Excel kullanıcıları için otomatikleştirmenin ve programlamanın VBA programlama diliyle öğretildiği bir eğitimdir.

Hedef Kitle

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin MS Excel Makro kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim İçin Gerekli Ön Bilgiler:

MS Excel Temel ve İleri bilgisine sahip olunması gerekir.

İçerik:

Modül 1 :Makrolar Hakkında Genel bilgi ve Çeşitleri

 • Makroları Kaydetmek
 • Makroları Silmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik

Modül 2 : VBA Ekranı

 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standard, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form ve Class Tanımlamak
 • Procedure Tanımlamak

Modül 3 : Operatörler

 • Aritmetik Operatörler
 • ^, *, +, -, ,& Mod
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =, <>, <, >, <=, >=, Like, Is
 • Mantıksal Operatörler

Modül 4 : Prosedürler

 • Sub Procedure Tanımlamak
 • Function Procedure Tanımlamak

Modül 5 : VBA Programlama Yapısı

 • Değişkenler ve Değişken Türleri
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF... Then... Else
 • Select Case... End Select
 • Seriler
 • Döngüler
 • For... Next06/03/201
 • For Each... Next
 • Do Until... Loop
 • Do While... Loop
 • Goto

Modül 6 : Excel ile Programlamanın Temelleri

 • Nesne Nedir?
 • Properties, Methods ve Events Özellikleri
 • Hücre Seçmek
 • Satır ve Sütun Seçmek
 • Offset Yapısı
 • Hücrelere Formül Girişi Yapmak
 • Hücrelere Değerleri Otomatik Doldurmak
 • Font Özelliklerini Değiştirmek

Modül 7 : Hata Kontrolü

 • Hata Kontrol İfadeleri
 • Hata Kodları

Modül 8 : Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonlarda Parametreler Kullanmak
 • Excel Çalışma Kitaplarında Fonksiyonları Kullanmak

Modül 9 : User Forms

 • User Form Oluşturmak
 • Form Properties
 • Form Events
 • Controls Properties

Modül 10 : VBA Örnekleri

 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alttoplam
 • Grafik Oluşturmak
 • Pivot Tablolar

Modül 11 : Excel - Access İlişkisi

 • ActiveX Data Objects (ADO)
 • ADO Objects
 • Connection Object
 • Recordset Object
 • SQL Query Language
 • Connecting to Access Database

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.