Geri dönün

Yetkinlik, Rol ve Pozisyon Bazlı Eğitim, Gelişim İhtiyacının Belirlenmesi ve Analiz Haritası® Öğretim İhtiyaçlarını Belirleme-Kurum İçi Eğitim

Amaç

Rol ve pozisyon bazlı mesleki gelişim ihtiyacının yetkinlik ve hedef bazlı belirlenmesi ve “KURUMA” a özel eğitim ihtiyaç ve gelişim haritalarının yapılandırılmasıdır.

Hedef Kitle

 • İç eğitmenler ve aktarım uzmanları
 • Eğitim yöneticileri
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Eğitim tasarım uzmanları
 • Bölüm yöneticileri
 • Kalite yöneticileri vb.

İçerik

1. MODÜL – ROL VE POZİSYON BAZLI YETKİNLİKLER

 • Yetkinlik Çeşitleri (Temel Yetkinlikler, Yönetsel Yetkinlikler ve Teknik & Fonksiyonel Yetkinlikler )
 • Yeni Trend Yetkinlik Çeşitleri ve Kartları ®
 • Yetkinlik-Kişilik-Rol ve Pozisyon Entegrasyon Kartları ®
 • Yetkinlik Düzeyleri ve Performans Çarkları ®
 • Yetkinlik Matris Çemberleri ve Tablosu ®
 • ÇALIŞTAY

2. MODÜL – BÜTÜNLEŞİK ve ENTEGRE EĞİTİM,GELİŞİM VE ÖĞRETİM İHTİYAÇ ANALİZİ®

 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Stratejileri
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı Analizi Adımları
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim, Öğretim ihtiyacı proses planı( Girdiler, Çıktılar, Kaynaklar, Performans Parametreleri, Öğretim Tasarım Çıktıları, Şartlar, Dokümantasyon, Doğrulama, Geçerli Kılma, Sorumlular)
 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Amaç-Hedef Kartları
 • Eğitim, Öğretim İhtiyaç Analizi Adımları “KURUMA” ÖZEL 12 ADIM VE İSTASYON” ®
 • CREATOR-W-POWER, CIRO, RAFT,ORCE,T-GROW,T-HAREKET, T-STARS ,KASH, KÖPRÜ MODELLLERİ®
 • Hangi Model; Ne zaman kullanılmalı?
 • Nasıl uygulanmalı?
 • Neye dikkat edilmeli?
 • Kilit noktalar,
 • Kilit ortaklar,
 • Kilit faaliyetler
 • Kilit Kaynaklar
 • Kurumsal Süreç ve Entegre Yönetim Sistemi ile Analiz Adımlarının Entegrasyonu
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması “DAHA ÇOK DEĞİL, DAHA AKILLICA” ®
 • DOKÜMANTASYON:
 • Organizasyon süreç bazlı bütünsel değerlendirme kontrol listesi®
 • Birebir Analiz Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Yetkinlik Bazlı İş Tanımları Kontrol Listeleri
 • Analiz Risk Değerlendirme Tablosu®
 • Tek Resimde Analiz Raporu®
 • Analiz Çıktıları ve İçerik Tasarım Çıktıları
 • KURUMSAL Eğitim Planı ve Öğretimsel Hedefleri
 • MESLEKİ GELİŞİM HARİTASI,KARNESİ® & ÖĞRETİM İHTİYAÇ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.


Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.