Yetkinlik Bazlı Eğitim Yönetim Okulu

 “ANDROGOJİK LİDERLİK” ®
Amaç
Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, yönetmeni ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, bankanın  tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim, performans danışmanı ve yönetmenlerinin liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır. 
Hedef Kitle
 • Performans Danışmanları,
 • Performans Yönetmenleri,
 • Eğitim Uzmanları.
 • Eğitim Destek Uzmanları,
 • Eğitim Müdürleri,
 • Eğitim Daire Başkanı
 
İçerik
 1. BÖLÜM – EĞİTİM UZMANI, DANIŞMANI ve YÖNETMENİNİN YETKİNLİKLERİ
 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Yetkinlik Düzeyleri
 • Yeterlilik Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Rolünün Geliştirilmesi
 • Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik Yaklaşımların Bileşkesi
 1. BÖLÜM – EĞTİM DEPARTMANI MODELİ & EĞİTİM DEPARTMANINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU
 • İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
 • Eğitim Bölümlerinde “ISO 9001:2015”
 • Eğitim Bölümlerin “BS29990”
 • Eğitim Bölümlerinde IIP
 • Eğitim Bölümlerinin Akreditasyonu
 1. BÖLÜM - EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
 • Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları “12 İSTASYON”
 • Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
 • Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 • Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
 • Gerekli Verilerin Tanımlanması
 • Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
 • Verilerin Toplanması
 • Verilerin analiz Edilmesi
 • Raporun Hazırlanması
 • Birebir Görüşme Formu
 • 4N Eğitim Takibi
 • Örgütsel ilkim anketi
 • Kurum Kültürü anketi
 • Yönetimsel Sorunlar anketi
 • İlave Sorular
 • Uygulama
 1. BÖLÜM - YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME TASARIMI ve GELİŞTİRME
ÖĞRETİM TASARIMI AŞAMALARI
 • Eğitim Bölümünde Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Girdi
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Çıktı
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Gözden Geçirme
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Doğrulama
 • Öğretim Tasarım ve Geliştirilmesinde Geçerli Kılma
 • Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi ( İş Hedefleri, Performans Hedefleri,  Davranışsal Hedef ve Katılımcı Hedefleri)
 • Eğitim İçeriği
 • Eğitim Yöntemlerinin Seçimi
 • Eğitim Süresi
 • Eğitim Planı
 • Eğitimde kullanılacak anlamlı materyal ( materyal geliştirme)
 • Uygulama
 1. BÖLÜM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE “FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM”
 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenenler Kimdir?
 • İhtiyaçları Nelerdir?
 • Farklılaştırma Nedir?
 • Farklılaştırmayı Oluşturan Öğretim Stratejileri
 • Farklılaştırma & Müfredat Yönetimi
 • Yetişkin Eğitiminde Neleri, Nasıl Farklılaştıracağız?
 • Geleneksel Yetişkin eğitiminden, Farklılaştırılmış Eğitime Giden Yol Ama Nasıl?
 • Uygulama
 1. BÖLÜM - EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN - EĞİTİMLERİN İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖNEMLİ OLAN ÖLÇMEK Mİ, DOĞRU OLANI BULMAK MI?
 • Gelişimsel ve Farklılaştırılmış Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Eğitim Gözlemleme
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesi
 • Eğitmen Performans Değerlendirmesinin Portfolio üzerinden değerlendirilmesi
 • İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
  • denetim planının yapılması
  • ön görüşme
  • gözlem- inceleme
 • İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
 • Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
 • Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
  • Gözlem Sonrası Görüşme 
  • Değerlendirme Uygulaması
  • Düzeltme
 • Eğitmen Performans Geliştirme                                                  
ÇALIŞTAY
 1. BÖLÜM - EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Eğitimin Ölçümü nedir?
 • Yöneticilerin İnsan kaynakları ile işbirliği
 • Eğitimde Hedef Belirleme
EĞİTİM DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
 • Aşama 1: Tepki Değerlendirme / Ölçme
 • Aşama 2: Öğrenmenin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 3: Davranış Değişikliğinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 4: İş Sonuçlarına Etkinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
 • Aşama 5: Yatırımın Geri Dönüş Oranının Hesaplanması
 • Uygulama
GENEL DEĞERLENDİRME
Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Katılım Bilgisi:

• Eğitimimiz 10:00-17:00 saatleri arasında Radison Blu Otel Şişli İstanbul da gerçekleşmektedir.
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
• Eğitim kişi başı katılım bedeli 800 TL + KDV dir. Eğitim bedelinin, eğitim tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık’ ın Garanti Bankası hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
• Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika, öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
• Arkhe Eğitim gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.