Uzak Ekip Yönetimi – Kurum İçi Eğitim

Amaç
Kurum yöneticilerinin, değerleri ve hedeflerine uygun olarak yöneticilik ve liderlik becerilerini koçluk yaklaşımı ile geliştirmek. Ekiplerini uzaktan yönetebilecek bilgi, beceri ve araçlar ile donatmak.
Programın Bireysel Kazanımları :
 • Uzaktan ekip yönetimi için bilgi ve becerileri geliştirmek,
 • Uzaktan ekip yönetimi araçlarını kullanabilmek,
 • Liderlik ve yöneticilik stillerini belirlemek,
 • Liderlik stillerini belirlemek,
 • Performans koçluğu uygulamaları,
 • Kişisel farkındalığı arttırmak,
 • Yöneticiliği geliştirmek,
 • Koçluk ve mentorluk yaklaşımlarını deneyimlemek,
 • Koçluk araçlarını öğrenmek,
 • Bilgiyi doğru kanalla ve doğru tonda aktarabilmek,
 • Motivasyonu arttırmak,
 • Güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilmek,
 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek,
 • Kişi-olay ayrımı yaparak sorunlara yaratıcı çözüm bulabilmek,
 • Şekillendirici geri bildirim verebilmek,
 • Açık uçlu, güçlü sorular sorabilmek,
Programın Kurumsal Kazanımları :
 • Çalışan ve yönetici motivasyonunu yükseltmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Yöneticileri, koçluk yönetim araçlarıyla desteklemek,
 • Kurum içi çatışmaları azaltmak,
 • İnisiyatif alan ve yönlendiren liderler yetiştirmek,
 • Yönetim ve takım koçluğunda bilimsel araçları kullanmak.
İçerik
 1. Gün / Koçluk Yaklaşımıyla Ekip Analizi
Eğitim içeriğinin ve programının paylaşılması
Kendini tanı, ekibini tanı
Kişisel değerleri belirleme
Ekibin ortak değerlerini belirleme   
Karşılıklı değerler çalışması / Uygulama
Kurum değerleri ile değerler örtüştürmesi.
Yöneticilerin liderlik tarzının keşfi.
Davranış profilleri ile kendini tanı / Envanter uygulaması
Sabotajcılarını tanı / Uygulama
Yönetici, performans maksimizasyonu için önündeki engelleri ve sabotajcılarını keşfeder.
Küçük ekiplerde mikro yönetim
Çalışanını keşfet ve liderlik et.
Ödev 1: Ekip Üyelerinin Değerler Matrisini Belirle
 
                  2. Gün / Uzaktan Ekip Yönetimi ve Performans Maksimizasyonu
Liderliği tanımlamak
Liderlik çarkı uygulaması
Liderlik haritası uygulaması ile kişisel liderlik özelliklerini bulmak.
Proaktif yaklaşım sergileyen liderler
Proaktif davranışların listelenmesi
Öğrenen zihniyet ve yargılayan zihniyet
Ekip Performans Matrisi Şeması / Uygulama
Çalışanların performans seviyelerine ve yetkinliklerine göre yönetimi ve motivasyonu.
Workshop / Matris Hazırlanması
Davranış haritalaması
Çalışanların davranış profiline göre yönetimi ve motivasyonu. Ekip üyelerinin haritalaması.
Workshop / Matris Hazırlanması
Koçluk becerileri ile uzaktan ekip yönetimi
Koçluk tanıtımı
Koçluk yaklaşımıyla liderlik
Derin dinleme
 • Kişi-konu ayrımı yapma
 • Beden dilini dinleme
 • Kelimeleri dinleme
Şekillendirici geri bildirim
Güçlü soru sorma
 • Güçlü sorular,
 • Yargılamadan soru sorabilme
 • Sistem 1 ve Sistem 2
GROW modeli ile hedefli performans yönetimi
Uygulama / Uzaktan Ekip Yönetimi Araçları
Oyunlaştırma ile uzaktan ekip ve performans yönetimi
Online Takım Koçluğu
Perfomansının Artırılmasının Yolları?
- Mümkünler
- İmkansızlar
- Neler Yaşadık?
- Nasıl Çözdük?
Ödev 2: Ekip çalışanlarının davranış profilini çıkar ve haritalandır.
Ödev 3: Ekip çalışanlarının motivasyon kaynaklarını belirle.
Ödev 4: Ekip çalışanlarını performans matrisinde haritalandır.
Ödev 5: Geri bildirim görüşmesini belirlenen metodoloji ile uygula ve deneyimlerini aktar.
Ödev 6: Oyunlaştırma aracının kullanımı
Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.