Kendini Yönet Başarı Senin-Kurum İçi Eğitim

Amaç
Çalışanların yüksek performans ve tam verimlilik ile işlerini yapabilmeleri için öncelikle kendini yönetebilme becerilerini kazanmaları gerekir.
Buradan hareketle yapacağımız iki günlük eğitimde amacımız; kişisel becerilerin arttırılmasına yönelik kilit bilgiler verilerek oyunlarla katılımcılara fayda yaratmaktır.
Hedef Kitle
Bir şirkette görev yapan her kademedeki çalışan için uygundur.
İçerik
1.gün
 • Önce İnsan, Önce İletişim. İletişimi Yönet!
 • Yenilme! Stres ve Öfkeyi Yönet!
 • İnsanlar zor değildir, zoru sen yaratırsın. Tanımla ve yönet!
2.gün
 • En değerli varlığın Zaman… Zamanı Yönet!
 • İş hayatında çare sensin.. .Motivasyonunu Yönet!
 • Etkili ve Güzel konuşalım ama nasıl yapalım.
 
 • Önce İnsan Önce İletişim. İletişim Yönet!
-       İletişim Kavramı Ve Doğru İletişimin Özellikleri
-       Etkili İletişim Teknikleri
-       Empatik İletişimde Doğru Yaklaşımlar
-       İletişim Tarzımız
-       İletişimde Doğru Bildik Yanlışlarımız
-       İletişim Engelleri Ve Aşma Yolları
-       Duymak Ve Dinlemek
-       Doğru Dinlemenin Özellikleri
-       Aktif Dinleme Nasıl Olur?
-       Farklı Kişilik Tiplerine Göre İletişim
-       İletişimde Kazan-Kazan İlişkisi
-       Uygulamalı İletişimi Yönetme Teknikleri
 • Yenilme! Stres Ve Öfkeyi Yönet!
-       Neden Strese Gireriz? Stres Kaynakları Nelerdir?
-       Stres Çeşitleri
-       Stresin Etkileri Nasıl Azaltılır?
-       Strese Girmemek İçin Neler Yapmalıyız?
-       Stres Ve Öfke Arasındaki İlişki
-       Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?
-       Stresi Olumlu Enerjiye Çevirebilmek
-       Strese Girmemek İçin Bir Analiz, Öncelik Analizi
-       Yaşamımızda Neleri Değiştirmeliyiz
-       Stres Ve Öfke Karşısında Kendini Yönetmenin İpuçları Ve Örnek Oyunlar
 • İnsanlar Zor Değildir, Zoru Sen Yaratırsın. Tanımla Ve Yönet!
-       Zor İnsan Kimdir? Neden Zor, Kime Göre Zor?
-       Farklı Kişilik Tipleriyle Özel İletişim Teknikleri
-       Zor İnsanlara Karşı Öfke Yönetimi
-       Kelimelerin Gücü
-       Özgüven
-       Tam Bilgi Sahibi Olmak
-       Uygulamalı Örnekler
 • En Değerli Varlığın Zaman… Zamanı Yönet!
-       Zaman Bilinci
-       Gizli Zaman Çalıcılar
-       Zaman Planı Hazırlama
-       Hayır Diyebilmek
-       Yaşam İçindeki Görev Ve Sorumluluklarımız
-       İşleri Öncelik Sırasına Koymak
-       Zaman Kazandıranlar
-       İşleri Devretme (Delegasyon)
-       Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller
-       Uygulamalı Örnekler
 • İş Hayatında Çare Sensin… Motivasyonunu Yönet!
-       Neden Motivasyon?
-       Neler Bizi Motive Eder?
-       İçsel Ve Dışsal Motivasyon
-       Motivasyonu Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler,
-       Motivasyon Un Ayarlanması
-       Motivasyon Ve Duygu, Düşünce, Davranış
-       Yüksek Motivasyon İçin Öneriler
-       Tüm Katılımcılarla Uygulamalı Örnekler
 • Etkili Ve Güzel Konuşalım Ama Nasıl Yapalım?
-       İdealler Ve Hedefler
-       Heyecanı Yenmek
-       Vurgu, Tonlama Ve Fonetik
-       Doğru Nefes Egzersizleri
-       Ses Tonu Ve Vurgu
-       Beden Dili İle Ses Arasındaki İlişki
-       Duyguları Etkilemek
-       Mesajların Uyumu
-       Konuşma Planı Hazırlamak
-       Konuşmanın Önemli Noktaları
-       Hazırcevap Olabilmek
-       Hafıza Faktörü
-       En Alımlı Hitabet

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.