Güncel Değişiklikler Ve Yargı Kararları Çerçevesinde SGK & İş Hukuku İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları İle ÇSGB Ve SGK Denetimlerine Hazırlık

PROGRAMIN ÖZELİKLERİ:
 • SGK, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İŞKUR uygulamalarının bir bütünsellik içerisinde ele alınması
 • Tamamen uygulamaya yönelik kolay ve anlaşılır olması
 • Katılımcıların sorularına pratik çözümlere yer verilmesi
 • Yargı Kararlarıyla Desteklenmesi
 • Herkesin rahatlıkla anlayacağı ve sorunlarına çözüm bulacağı bir eğitim modelinin uygulanması
İçerik
I. DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMALAR
 • TBMM’de görüşülmekte olan yeni Torba kanununda Yıllık Ücretli İzin Esaslarında Yapılacak değişikler ve uygulaması
 • 2016 Torba Kanunlarda Yapılan Değişiklikler, Doğum Yapan İşçilere Part-time çalışma esasları, Yarım çalışma ödeneği, süt izni ile ücretsiz izin uygulaması
 • TBMM’de görüşülmekte olan yeni Torba kanunlarda da SGK, İş Kanunu uygulamaları ile ilgili yapılacak diğer tüm değişiklikler ve uygulaması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Yapılan Köklü Değişiklikler Ve Getirilen Yenilikler:
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni yükümlülükler ve idari para cezalarından yapılan değişiklikler
 • İş Güvenliği uzmanlarına  işverenlerine karşı verilen yeni yetki-sorumluluklar ile müeyyideler
 • İşçilere verilen yükümlülük ve sorumluluklar ile iş sözleşmesinin feshini gerektiren iş güvenliğine ilişkin nedenler
 • 2016 yılında kabul edilen ve değiştirilen Teşvikler ile uygulaması
 • Alt işverenlik ile ilgili yapılan değişiklikler ve uygulaması
 • Genel Sağlık Sigorta ve emeklilik uygulama değişiklikleri
 • 2016 Yılında İşçi-İşveren İhtilaflarının Çözümüne Yönelik Yapılacak diğer Değişiklikler
 • 2016 Yılında  Yabancı Çalıştırmasında Yapılacak Kolaylıklar
 • 2016 Yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi ilişkin yapılacak düzenlemeler ve denetim
 • 2016 Yılında  İş Güvenliği Uzmanları-İşyeri Hekimlerinin Hizmet Sürelerinde ve idari para cezalarında yürürlüğe giren değişiklikler.
 • …. Sosyal güvenlik ile iş mevzuatına ilişkin diğer değişiklik ve yenilikler
II. İNSAN KAYNAKLARI VE MUHASEBE DEPARTMANLARININ EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ
 • İş Kazası bildirimlerinde ve ücret tahakkuku ile SGK prim belgelerinde en çok yapılan hatalar ve uygulaması
 • SGK Teşvik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Ve Uygulaması, avantajlı teşviklerden geriye doğru faydalanılması
 • İşe İade İle İlgili Değişiklikler Ve Uygulaması, İşe iade halinde yapılması gereken SGK uygulamaları
 • SGK İşlemlerinde İtiraz Ve Mahkeme Yolunda Yapılan Değişiklikler ve Uygulaması
 • İdari Para cezalarından kurtulma yolları
 • Alt işveren (Taşeron)-Üst İşveren İlişkisinde Değişikler  İle Bu İlişkiden Kaynaklanan Asıl İşverenin  SGK-İŞ Kanunu İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Yükümlülük Ve Sorumlulukları İle Alt İşverenliğin Yönetimi, Muvazaa İle İlgili İtiraz Ve Mahkeme Yollarına İlişkin Değişiklikler
 • Değişen Güncel Yargıtay  kararları çerçevesinde iş Sözleşmesinin sonlandırılmasında en çok yapılan hatalar, geçerli savunma-ihtarname ve tutanak düzenlenmesi esasları
 • Geçerli İbraname ve belge düzenlenmesinde püf noktalar
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında  tutulması gereken defter ve geçerli belge düzenlenmesi
 • 2015 yılı Torba Kanunu ile izinlerinde yapılan değişiklikler ile diğer İş Kanunu işlemlerinde yapılan değişiklikler ve uygulaması
III. 2016 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK TEFTİŞLERİNE HAZIRLIK  UYGULAMALARI
 • İş Kazası teftiş süreçlerinin yönetimi ve hazırlık
 • Geçerli Ve Mevzuata Uygun İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Çalışanların Meslekleri İle Ücretleri Bazında Yapılan Denetimler
 • 2016 yılında Sektör Bazında Yapılan Denetimler
 • İşin Yürütüm Koşullarına İlişkin Denetimler
 • İş Kazası-Meslek Hastalıkları İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Bazında Kayıt Ve Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhbar-Şikayet Bazlı Denetimler
 • Teftiş Sürecinin Yönetimi İle Diğer Denetimlere İlişkin Diğer Hususlar…
IV. İŞ HUKUKU-SGK-İŞKUR ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KATILIMCILARI TÜM SORULARININ CEVAPLANDIRILMASI…
Tüm Katılımcılara İsa KARAKAŞ’ın  “SGK- İŞKUR ve İŞ Mevzuatında İDARİ PARA CEZALARI ile ÇÖZÜM YOLLARI” Kitabı hediye edilecektir.
Bu eserde başta SGK olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve Yeni yürürlüğe konan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak ele alınmıştır.(2. Baskı/ 710 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.)
Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Katılım Bilgisi:

• Eğitimimiz 10:00-17:00 saatleri arasında Biz Cevahir Otel Şişli İstanbul da gerçekleşmektedir.
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
• Eğitim kişi başı katılım bedeli 550 TL + KDV dir. Eğitim bedelinin, eğitim tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık’ ın Garanti Bankası hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
• Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika, öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
• Arkhe Eğitim gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.