Excel de Bütçe Modelleme Sistemi-Kurum İçi Eğitim

Amaç
Bu eğitimde üretim ve satış faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü örnek bir şirketin finansal operasyonları ve sonuçları eğitmen tarafından MS Excel üzerinden modellenecektir. Katılımcıların eğitim süreci boyunca kendi bilgisayarlarında da kayıtlı olacak model üzerinden çalışmaları takip etmeleri yeterli olacaktır. 1 günlük eğitim süresi göz önünde bulundurulduğunda eğitimin ana amacı katılımcıların eğitmenle eş zamanlı Excel yoğun bir pratik yapması değil, bir bütçe modelinin Excel üzerinden modellenmesi aşamasında hangi dinamiklerin söz konusu olduğuna dair fikir edinmeleridir. Bu arada da katılımcıların Excel’in çeşitli araç ve formülleriyle ilgili bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.
Eğitim öncelikle çeşitli bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün sayıları vs.) Excel’e girilmesi ile başlayacaktır. Daha sonra bu veriler makroekonomik ve istatistiksel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere aktarılacaktır. Tüm bu verilerin Excel formül ve araçları yardımıyla işlenmesi sonucu ise geleceğe yönelik finansal tablolar elde edilecektir.
Eğitim sonunda ise ortaya kullanımı kolay, esnek bir bütçe modeli çıkacaktır. Yani varsayımların ve değişkenlerin değiştirilmesi ile birlikte finansal sonuçlar otomatik olarak değişecek ve çeşitli senaryo analizleri yapmak mümkün olacaktır. Katılımcıların bir bütçe modellemesinin Excel’de nasıl yapıldığını öğrenecekleri bu eğitimde bazı temel muhasebe ve finans kavramlarından da bahsedilecektir.
Not: Diğer destekleyici materyallerle birlikte oluşturulan bütçe modeli katılımcıların bilgisayarlarına yüklenecektir.
Kurum İçi Eğitim+Danışmanlık: Bu eğitim programı kurumların kendi dinamikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanarak danışmanlık kapsamında projelendirilebilir. Neticede kurumun halen kullandığı bütçe modeli, kapsamı genişletilerek daha etkin çalışır hale getirilebilir veya istenirse yeni bir bütçe modeli hazırlanabilir.
İçerik
Dönem başı stoku, hammadde satın alımları, üretim, satış ve dönem sonu stok ve maliyetinin hesaplanması
Hedef olarak tespit edilen alacak, borç ödeme ve stok gün sayıları yardımıyla ilgili bilanço ve gelir-gider tablosu kalemlerinin hesaplanması
Bilançoda hâlihazırda bulunan veya yeni alınacak bir sabit varlığın amortisman tablosunun hazırlanması ve sonuçların bilanço ve gelir-gider tablolarına yansıtılması
Aylık nakit akım tablosu oluşturularak yatırıma yönlendirilebilecek nakit miktarın faiz gelirinin veya eksi nakit söz konusu olduğunda otomatik borçlanma yapılarak faiz giderinin hesaplanması
Ø Bütçe modelleme adımları:
 • Bütçe varsayımlarının girilmesi
 1. Çeşitli başlangıç finansal verileri (Bilanço, stoklar (hammadde ve hazır ürün) ve tarihi maliyetleri, amortisman tablosu vs.)
 2. Satış hedefleri ve fiyatlar
 3. Üretim ve hammadde satın alım planları
 1. Geleceğe yönelik yeni yatırım planı
 2. Çeşitli finansal varsayımlar (döviz kuru, faiz, enflasyon, vergi oranları vs)
 3. Stok gün sayısı hedefleri
 4. Üretim anahtarları ve diğer üretim maliyetleri (sabit ve değişken)
 5. Alacak ve borç ödeme vadeleri
 6. Distribütör ve acente komisyon oranları ve ödeme vadeleri
 7. Genel giderler ile ilgili bilgiler (Kira, maaş, yakıt tüketimi vs)
 • Finansal Tabloların Oluşturulması
 1. Gelir – Gider tablosu
 2. Bilanço
 3. Nakit Akım Tablosu
 4. Net İşletme Sermayesi değişimi
 5. Finansal Rasyolar (Likidite, borçluluk, stok, alacak, borç devir hızları vs)
 6. Kapanış stokları
 7. Sabit varlık ve amortisman tabloları
 • Excel’de Senaryo Yöneticisi aracının kullanılarak finansal senaryoların oluşturulması
Web sitemizde yayımlanan tüm yazılı ve görsel içerikler tescil edilmiştir. Yazılı izin olmaksızın sitemizdeki içeriklerden alıntılar yapılması ve/veya içeriklerin kopyalanması yasaktır. Arkhe Eğitim bu ihlallerden doğacak  yasal haklarını kullanmayı saklı tutar. 

Katılım Bilgisi:

Detaylı bilgi ve kurum içi eğitim teklifi talebiniz için 0216 358 01 48 numaralı telefonumuzdan eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.