Eğitim Departmanlarının Akreditasyon Standartları ve Kurumsal Hizalama ®

'PROFESYONEL OLARAK BÜYÜME VE GELİŞME'
Amaç
Eğitim Departmanlarına; zenginleştirilmiş yönetim ve öğretim faaliyetlerinin, akreditasyon standartlarını karşılayan, profesyonel uygulamaları ulusal ve uluslararası kabul gören kalite yönetim sistemleri doğrultusunda iş zekası bazlı mesleki gelişim portföyüne dönüştürerek öğretimsel çeviklik ve kurumsal standardizasyonda stratejik hizalama ile yön birliği kazandırmaktır.
Hedef Kitle
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • Eğitim Yöneticileri
 • Kalite Yöneticileri
 • İç Eğitmenler
 • Danışmanlar
İçerik
 MODÜL 1 – TEMEL KAVRAMLAR
 • Eğitim
 • Öğrenme
 • Öğrenme ve İçerik Köprüleri
 • Öğretme
 • Müfredat- İçerik Bilgisi-Tasarım
 • Müfredat ve İçerik Haritalama
 • Bilgi
 • Beceri
 • Tutum
 • Taksonomi
 • Yetiştirme
 • Geliştirme
 • Yetkinlik
 • Yeterlilik
 • Rubric ve Göstergeler
 • Pedagoji, Androgoji ve Mesleki Gelişim
 • Akreditasyon
 • Özdeğerlendirme
 • Standart
 • Dokümantasyon
 • Portföy-Portfolyo
 • Süreç-Sistem-Eğitim Ürünü
MODÜL 2 –EĞİTİM DEPARTMANI YETKİNLİKLERİ®
 • Yetkinlik Çeşitleri
 • Davranışsal Yetkinlikler
 • Yönetsel Yetkinlikler
 • Teknik/Fonksiyonel Yetkinlikler
 • İç Eğitmen, Eğitim Yöneticileri Genel ve Özel Akademik Yetkinlikleri ®
 • Yetkinlik Düzeyleri ve Haritalama®
 • İç eğitmen ve eğitim yöneticilerinin yetkinlik matrisleri®
MODÜL 3 - EĞİTİM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
 • Kurumsal Stratejiler
 • Eğitim Stratejilerini Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Stratejiler
 • Kurumsal Stratejiler ile Eğitim Stratejilerinin Entegrasyonu
MODÜL 4 -  EĞİTİM DEPARTMAN AKREDİTASYONU®
 • Akreditasyonun Amacı
 • Eğitim Departmanı Tasarım Prensipleri
 • Akreditasyon ve Eğitim Departmanı Süreç Entegrasyonu
 • Akreditasyonun Eğitim Departmanına Sağladığı Çıktılar
 • Akreditasyon Sürecinin Ana Hatları
 • Akreditasyon Standart Göstergeleri
 • İçerik-Süreç ve Eğitim Göstergeleri
 • Risk Değerlendirme Tablosu
 • Ulusal ve Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi İle Entegrasyon
 • Akreditasyon Denetleme ve Değerlendirme Süreci ve Aşamaları
 • Belgelendirme Süreç ve Sistemleri
MODÜL 5- AKREDİTASYON KRİTERLERİ®
ÖRNEKLER:
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Felsefe, Misyon, Amaç ve Hedefler
 • Kaynak Yönetimi
 • Öğrenenleri Destekleyecek Hizmetler
 • Mesleki Gelişim İhtiyaçları
 • Müfredatın Organize Edilmesi
 • Müfredat Gelişiminin Bileşenleri
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Standartları
 • Müfredat Gelişimi Rehberleri
 • Eğitim Bölümünde Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
 • Yatay Uyum
 • Dikey uyum
 • İç uyum
 • Entegre Müfredat Aşamaları
 • Müfredat İçeriğinin Belirlenmesi İçin Kullanılacak Kriterler & Müfredatı Belirlerken Denge Kurulması
 • Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi ( İş hedefleri, Performans hedefleri, Davranışsal hedef ve katılımcı hedefleri)
 • Planlar
 • Destek Süreçler
 • Eğitmen Seçim Standartları
 • Eğitmen Performans standartları vb...
 • Gelişimi izleme ve değerlendirme “SÜREÇ ve SONUÇ” bazlı öğretimin kalitesini ölçmek®
 • İçerik, Süreç ve Ürünü Değerlendirme
DEPARTMAN DOKÜMANTASYON KİTİ
Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Katılım Bilgisi:

• Eğitimimiz 10:00-17:00 saatleri arasında Titanic City Otel Taksim de gerçekleşmektedir.
• Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
• Eğitim kişi başı katılım bedeli 700 TL + KDV dir. Eğitim bedelinin, eğitim tarihinden 2 iş günü önce Arkhe Eğitim Danışmanlık’ ın Garanti Bankası hesabına yatırılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
• Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika, öğle yemeği ve ara ikramlar dahildir.
• Arkhe Eğitim gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.