• Mayıs genel katılıma açık eğitim takvimi

 • İş Dünyası İçin İleri Düzey Uygulamalı Excel Eğitimi


  Eğitimin temel amacı büyük ve karmaşık veri tablolarındaki bilgilerin anlamlı bir hale getirilerek kolay yorumlanabilmesini sağlayacak ileri düzey Excel altyapısını oluşturmaktır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Ast – Üst İletişim ve Delegasyon Sanatı-Kurum İçi Eğitim


  Proaktif liderler yetiştirmek, ast ve üst arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, etkili delegasyon araçlarını keşfetmek ve durumsal liderlik yaklaşımlarını analiz ederek etkili liderler olma yolculuğuna yelken açmak programın ana amacıdır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Oyunlaştırma Yaklaşımıyla Prim ve Ödül Sistemleri


  Eğitimde tüm katılımcılar performansı arttıran ve kazandıran prim ve ödül sistemlerini analiz edecekler ve kurumlarına adapte edebilecekler. Kurdukları bu sistemlerin oyunlaştırılmış bir platformda nasıl işleyeceğini görüp, deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Şirketlere Etkinlik Ve Verimlilik Kazandıran Depo Yönetimi Kanunları


  İşletmelerin tedarik, üretim ve dağıtım yapılarına uygun malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin seçimine ve yönetilmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Mükemmeliyetçi Yönetici Asistanları İçin Ayrıntı Ve Detay Yönetimi


  “ Hepimiz genel düşünürüz ama detayları yaşarız” Alfred North Whitehead

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • İşletmelerde Bütçe Yönetimi Ve 2021 Bütçesinin Hazırlanması


  Şirketlerinin finansal ve mali yapılarını yöneten, karar süreçlerinde görev alan kişilere yöneliktir

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri Ve 2021 Sonrası Ekonomi Beklentileri


  Reel Ekonomide veya finans sektöründe faaliyette bulunan, tüm piyasaları takip etme gereği duyan, yönetici, yönetici adayları ve karar alıcılara yönelik piyasalar ile ilgili periyodik beklentilerin ve risklerin belirlenmesinde kullanacakları tekniklerin gösterilerek güncel örnekler ve pratik uygulamaları kapsamaktadır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • 5S ve Uygulamaları


  100 Yıldır Dünyanın Her Yerinde Pek Çok Şirket Tarafından Kullanılan, Çalışma Ortamındaki Düzensizliklerden Kaynaklanana Verim Kayıplarının, Iş Kazalarının Azaltılarak Kontrol Altına Alınması Için Gerekli Olan Adımlarının Anlatılması, Uygulama Örneklerinin Gösterilmesi, Formların Hazırlanmasının Anlatılması,

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Excel İle Dashboard Raporlama Sanatı


  Excel kullanmayı az çok bilen, Excel ile farklı ve değişik raporlama yapıları denemek isteyen, rutinin dışında Excel’de grafikleri ve görsel sunum şekillerini keşfedip iş hayatında tüm ilgililere görsel ve analitik olarak bir tarz sunmak isteyenler için gerekli bilgileri aktarmaktır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Döviz ve Para Piyasası


  Reel ekonomi veya mali piyasalarda faaliyette bulunan herkesin faiz ve kur ile ilgili beklentilerini yönetmesine yönelik bir eğitimdir.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Üretim Planlama ve Stok Yönetimi


  Temel üretim planlama ve stok yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temin edilmesi ve satış-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin kurulmasıdır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • İK’cı Olmayan Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları


  Eğitimde insan kaynakları planlamasından başlayarak işe alım, yerleştirme, tutundurma, geliştirme konularını uygulamalı olarak inceleyecek ve iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilgilere sahip olacaksınız.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • MASAK Kara Para Aklama Yükümlüklerimizi Biliyor Muyuz?


  Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülerin çalışanları MASAK eğitimi almak zorundadır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Satış Ve Satın Alma Yöneticileri İçin Finans Yönetimi


  İşletmelerinde satış ve satın alma fonksiyonunu uygulayanların kararlarının etkinliğini arttırmaya yönelik olarak teorik ve uygulamalı pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısı kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Satınalmada Pazarlık Ve Müzakere Teknikleri


  Satınalma’da en iyi fiyatın elde edilmesi için gerekli Pazarlık ve Müzakere tekniklerinin ele alınması; yerel ve global pazarlık tekniklerinin ve uygulamalarının öğrenilmesi.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Excel’de Veri Analizi ve Tahmin Yöntemleri Eğitimi


  Bu eğitimde öncelikle gerçek veriler üzerinden Excel kullanarak çeşitli istatistiki analizler yapılacaktır. Ardından da elde edilen sonuçların geçmiş performans değerlendirmelerinde nasıl kullanılacağı tartışılacaktır. Ayrıca, geleceğe yönelik tahmin ve modelleme çalışmaları ile elde edilen sonuçların karar süreçlerine nasıl etki edebileceği incelenecektir.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Temel Finans Bilgileri


  Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir programdır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • İş Sürekliliği – Business Continuity


  İş Sürekliliği sistemi olan bir kuruluş, olasılığı yüksek olan Deprem, Sel, Yangın, Teknolojik Donanım kaybı, yazılımın çökmesi vb. felaketlerle karşı karşıya kaldığı zaman krizi önceden oluşturduğu kriz yönetim planları, iş süreklilik planları doğrultusunda soğuk kanlılıkla geçiştirir. Gerek organizasyonel güven, gerekse marka değerini yerle bir edecek durumları profesyonel bir şekilde yönetir.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığında Yeni Perspektifler Gelişim Programı


  Bu eğitim ile profesyonel çalışanı, kurumun vizyon, değer ve hedefleri doğrultusunda imaj oluşturması, kurumsal hedeflere odaklı temsil yeteneği geliştirmesi, iç ve dış müşterilerde bırakacağı olumlu izlenim becerisi kazanması konularında sürece destek vererek başarı odaklı sonuca taşımaktır.

  01 Mayıs - 31 Aralık 2021
  Kurum İçi Online Eğitim