• Mart genel katılıma açık eğitim takvimi

 • Excel İle Dashboard Raporlama Sanatı


  Excel İle Dashboard Raporlama Sanatı

  Excel kullanmayı az çok bilen, Excel ile farklı ve değişik raporlama yapıları denemek isteyen, rutinin dışında Excel’de grafikleri ve görsel sunum şekillerini keşfedip iş hayatında tüm ilgililere görsel ve analitik olarak bir tarz sunmak isteyenler için gerekli bilgileri aktarmaktır.

  22 - 23 Mart 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • İşletmelerde Alacak Riski Ve Likidite Yönetimi


  İşletmelerde Alacak Riski Ve Likidite Yönetimi

  İşletmelerde Alacak Yönetimi

  27 Mart 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • İş Disiplini Ve Verimlilik


  İş Disiplini Ve Verimlilik

  Özellikle işe yeni başlayanların en büyük sıkıntısı iş disiplini ve adaptasyondur. Genç veya yaşlı, tecrübeli ve tecrübesiz her kim olursa olsun her işin kişisine göre zorlukları bulunsa da en zoru disiplin ile çalışmak olmalı. Peki çalışan veya yöneticiler açısından disiplin sağlama araçları nedir ? Disiplin ne işe yarar ve gerçekten gerekli midir ?

  28 Mart 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Nisan genel katılıma açık eğitim takvimi

 • Kredi Riski Yönetimi, Erken Uyarı Göstergeleri ve Kredi Skorlama


  Kredi Riski Yönetimi, Erken Uyarı Göstergeleri ve Kredi Skorlama

  Eğitimimizin hedef kitlesi Finans sektöründe çalışanlar, Firma yöneticileri, Bankalar, Mali İşler ve Finans Profesyonelleri, Bayilik Sistemi Yöneticileri, Filo Yönetimidir.

  04 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Stratejik Düşünme Ve İnovasyon Laboratuvarı Eğitimi


  Stratejik Düşünme Ve İnovasyon Laboratuvarı Eğitimi

  Stratejik düşünme ve inovasyon laboratuvarı eğitimi ile amaçlanan oyuncuların stratejik karar alırken farklı ve faydalı bakış açıları oluşturabilmeleri, düşünce hatalarından bağımsızlaşmaları ve inovatif düşünce geliştirip aksiyon alabilmeleridir. Eş zamanlı olarak şirketlerin artık iş dergilerinde inovasyon kalitesine göre sıralandıkları gerçeği de küçülerek büyünemeyeceğinin bu eğitim kapsamında en önemli kanıtıdır.

  10 - 11 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • İleri Düzey Muhasebe Ve Vergi Eğitimi


  İleri Düzey Muhasebe Ve Vergi Eğitimi

  Genel vergi ve muhasebe uygulamalarının özellikle işletmelerde en çok kullanılan konuları üzerinde detaylı çalışmalar yaparak, çalışanların bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitimimiz esnasında uygulamada sıklıkla yapılan hatalar irdelenecek, tartışmalı hususlar analiz edilecek ve uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır.

  13 - 14 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • 6 Saatte Etkili Konuşma Teknikleri


  6 Saatte Etkili Konuşma Teknikleri

  Altı saat gibi kısa bir eğitimde siz de gerek günlük gerekse iş hayatınızda yapacağınız her konuşmada 6 saat içinde öğreneceklerinizi her fırsatta hatırlayacaksınız çünkü uygulamalı öğrenilen şeyler her zaman çok daha akılda kalıcıdır.

  13 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik Ve Ekip Motivasyon Araçları


  Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik Ve Ekip Motivasyon Araçları

  Kurum yöneticilerinin, değerleri ve hedeflerine uygun olarak yöneticilik ve liderlik becerilerini koçluk yaklaşımı ve araçlar ile geliştirmek. Çalışanlarını tanıyacakları ve motivasyon artışı için kullanabilecekleri motivasyon ve yönetim araçlarını test etmek. Ekip olmak ve bir vizyon doğrultusunda hareket edebilmektir.

  17 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Mülakat Yapmak Bir Sanattır! (Uygulamalı Workshop)


  Mülakat Yapmak Bir Sanattır! (Uygulamalı Workshop)

  İK bölümleri için, şirketlerin stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirecek yetenekli insanları işe almak anahtar başarı ölçütlerinden biridir. Soru sormak bir sanattır.

  18 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Mavi Yaka Ekip Yönetimi


  Mavi Yaka Ekip Yönetimi

  Görev tanımları doğrultusunda kurumsal yapı içinde kendilerinden beklenenleri ve yapmaları gerekenleri, yönetsel açıdan dikkat etmeleri gereken noktaları tam olarak algılayacaklardır. Yönettikleri mavi yakalı çalışanlarla etkin iletişim kurmak, iletişim güçlüklerini aşarak sağlıklı bir ekip oluşturmak konusunda neler yapılması gerektiğini tartışacaklar, sorumlu oldukları ekip içerisinde nasıl bilgi aktaracaklarını ve ekibi daha iyi nasıl yönetebileceklerini öğrenecekler.

  19 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • 24 - 25 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • 26 - 27 Nisan 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Mayıs genel katılıma açık eğitim takvimi

 • Ast-Üst İlişki Yönetimi


  Ast-Üst İlişki Yönetimi

  Mutlu, verimli, üretken iş ortamlarının oluşturulması için en önemli unsur olan Ast ve Üst ilişkisi arasında etkin iletişim ve ilişki sisteminin kurulması amacı ile özel olarak tasarlanmıştır. Amaç verimliliği ölçülebilir oranda arttırmak ve çalışılması en çok istenilen kurum olarak sürdürülebilir başarıyı yakalamaktır.

  11 Mayıs 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli
 • Satış 4.0 Dünyasında Etkili Satış Becerileri


  Satış 4.0 Dünyasında Etkili Satış Becerileri

  Satış 4.0 dünyasında başarıyı yakalamak için farklı olmak ve fark yaratmak ana prensip olmalıdır. Satış ekipleri ve satış gücü, şirketlerin nakit akışını yaratan ve dolayısıyla sistemi besleyen can damarı bölgeleridir. Bu ekiplerin verimliliklerinin artırılması aynı zamanda şirketin toplam verimliliğinin de artışını sağlar.

  29 Mayıs 2019
  10:00-17:00
  Radisson Blu Otel Şişli