Zafer ERKOÇ

1965 İstanbul Doğumlu Zafer ERKOÇ  öncelikle Milli Eğitim Bakanlığında  görev almıştır.  Sonrasında 15. Milli Eğitim Şurasında Üye, Ulusoy Holding’de Eğitim, İnsan Kaynakları  ve Kalite müdürü  , Yeditepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi ve Sosyal Bilimler & Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde  Sürekli Eğitim Merkezi  Müdürü  olarak görevine devam etmekte olup  ISO 9001 & OHSAS 18001 Baş Tetkik Görevlisidir.
 
ERKOÇ, çeşitli üniversitelerde ve ilk / orta dereceli öğretim kurumlarında, Eğitim örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm/Zümre Yöneticiliği, Sürekli Mesleki Gelişim, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001- 2008-2015) Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri ve Eğitim Yönetimi  konularında dersler  vermiştir. Ayrıca,  Kalite yönetim sistemleri ,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği konusunda bir çok kuruluşa danışman ve tetkik görevlisi olarak  da hizmet vermiştir. Deniz Kuvvetleri Adına “FYO” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan ERKOÇ, İnsan Kaynakları Bilim Dalında Yüksek Lisans Yaptıktan Sonra, yine aynı dalda doktorasını sürdürmektedir.
 
ERKOÇ, Eğitim Yönetimi, Öğretim Liderliği, ORTA ÖĞRETİMDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ISO 9001:2000 ,2008 ve 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ &AKREDİTASYON YOLUYLA OKUL PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ, İnsan Kaynakları,  Performans Yönetimi, ISO 9001:2000/2008/2015 Kalite Yönetim sistemi, OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği, Tetkik ve Baş tetkik görevlisi konularında katılımcı ve yönetmen olarak  çok sayıda seminer ve toplantıya katılmıştır. Öğretimsel Boşluk Analizi, 4.0 Öğretim Tasarımı konu başlıkları arasındadır. 
     
 YAYINLAR1-BETA yayınlarından “KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK TEKNİKLERİ (IS0 9001:2000/14000/18001/13001/480 Sayfa)  10/10/2004 Tarihinde çıktı.2-İnsan Kaynakları Yönetimi & Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü…Ağustos, 2006’da, Öğr. Gör. Zafer Erkoç  tarafından çalışması yapılan, 611 sayfalık, “İnsan Kaynakları Yönetimi & Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü”, Alfa3-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi…Haziran 2006’da Öğr. Gör. Zafer Erkoç’un, Eminönü Belediyesi sponsorluğunda, 413 sayfalık,  “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi”  kitabı basılmıştır .4- Okullarda Öğretmen ve Yönetici Yetkinlikleri. Şubat 2011- Özel Okullar Birliği MAKALELER           www.insankaynaklari.com ‘da yayınlanan; 40 makale 
 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİM PROJE ÖRNEKLERİM

 • Kurumsal Akademi Tasarımı, Yapılandırılması ve Akreditasyonu
 • Kurumsal İçerik- Müfredat Haritaları
 • Kurumsal Eğitim İçerikleri ve Kataloglarının Yapılandırılması
 • Kurumsal Akademi Kalite Yönetim Sistem Kurulumu
 • Kurumsal Akademi Çok Kaynaklı Yetkinlik  Sistemi ve Yetkinlik Kartları
 • Kuruma Özgü Öğretim İhtiyaç Analizi ve Tasarımı
 • İç Eğitmen Yetkinlik Haritası
 • İç ve Dış Eğitmen Seçme ve Değerlendirme Sistemi
 • İç Eğitmenlerin Çok Kaynaklı ve Çözüm Odaklı Değerlendirme Merkezi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi
 • Kurumsal Akademi Kapsamında Öğretimsel Koçluk
 • Özel Okullarda Bölüm ve Zümrelerin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Öğretimsel Stratejilerinin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Müfredat ve İçerik Tasarımı
 • Özel Okullarda Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretimsel Değerlendirme

   GÜNCEL GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EĞİTİMLER;

 • Kurumsal Akademi Tasarımı, Akreditasyonu ve Kurumsal Hizalama
 • Kurumsal Akademi Süreç ve Dokümantasyon Yapısı
 • Yetkinlik, Rol ve Pozisyon Bazlı Öğretimsel Analiz
 • Eğitim Süreçlerinin Değişen Yüzü ve İçerik Çemberleriyle İş Zekası
 • Eğitim Yönetimi Okulu –Sertifika Programı
 • Eğitim Yönetimine “TA” Penceresinden Bakmak
 • Eğitim Yönetiminde Yeni Trendler
 • Taksonomik Bazlı Eğitim İçerik- Müfredat Haritalarının Oluşturulması ve Kalıcı Öğrenme
 • Kurumsal Eğitim İçerikleri ve Kataloglarının Yapılandırılması
 • Kurumsal Akademi Kalite Yönetim Sistemi
 • Kurumsal Akademi Çok Kaynaklı Yetkinlik  Sistemi ve Yetkinlik Kartları
 • İç Eğitmen Yetkinlikleri
 • İç ve Dış Eğitmen Seçme ve Değerlendirme
 • İç Eğitmenlerin Çok Kaynaklı ve Çözüm Odaklı Değerlendirme Merkezi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi
 • Kurumsal Akademi Kapsamında Öğretimsel Koçluk
 • Özel Okullarda Bölüm ve Zümrelerin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Öğretimsel Stratejilerinin Ypılandırılması
 • Özel Okullarda Müfredat ve İçerik Tasarımı
 • Özel Okullarda Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretimsel Değerlendirme
www.zafererkoc.com


Tüm Eğitimcilere Geri Dön