Zafer ERKOÇ

 
1965 İstanbul doğumlu Zafer ERKOÇ, çeşitli kurum ve kuruluşlara Yetişkin Eğitimi, İnsan Kaynakları, Kişisel Gelişim ve Kalite eğitim ve danışmanlığı gerçekleştirmektedir.

Yeditepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Merkez Müdürü ve Öğretim Görevlisi olarak görevine devam etmekte olup ISO 29990, 29993, 210001,ISO 9001: 2015 & OHSAS 45001:2018 Baş Tetkik Görevlisidir.

Erkoç, çeşitli üniversitelerde ve ilk/ orta dereceli öğretim kurumlarında, eğitim örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm/ Zümre Yöneticiliği, Sürekli Mesleki Gelişim, Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001- 2008-2015) Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri ve Eğitim Yönetimi konularında dersler vermiştir. Ayrıca,  Kalite Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Eğitim Yöneticiliği konusunda birçok kuruluşa danışman ve tetkik görevlisi olarak da hizmet vermiştir.

Deniz Kuvvetleri Adına “FYO” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan ERKOÇ, İnsan Kaynakları Bilim Dalında Yüksek Lisans Yaptıktan sonra Müfredat Mühendisliği dalında doktorasını sürdürmektedir. Erkoç, Eğitim Yönetimi, Kişisel Gelişim, Öğretim Liderliği, Orta öğretimde Yeniden Yapılanma Sürecinde ISO 9001:2000, 2008 ve 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Yoluyla Okul Performansının Geliştirilmesi, İnsan Kaynakları,  Performans Yönetimi, ISO 9001: 2000/2008/2015 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, Tetkik ve Baş Tetkik görevlisi konularında katılımcı ve yönetmen olarak çok sayıda seminer ve toplantıya katılmıştır. Öğretimsel Boşluk Analizi, 4.0 Öğretim Tasarımı konu başlıkları arasındadır.

Başlıca Yayınları:

1-BETA yayınlarından “KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK TEKNİKLERİ (IS09001:2000/14000/18001/13001/480Sayfa) 10/10/2004 Tarihinde çıktı.

2-İnsan Kaynakları Yönetimi & Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü…Ağustos, 2006’da, Öğr. Gör. Zafer Erkoç tarafından çalışması yapılan, 611 sayfalık, “İnsan Kaynakları Yönetimi & Kalite Yönetim Sistemleri Terimler Sözlüğü”, Alfa

3-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi. Haziran 2006’da Öğr. Gör. Zafer Erkoç’un, Eminönü Belediyesi sponsorluğunda, 413 sayfalık, “ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi”  kitabı basılmıştır .

4-Okullarda Öğretmen ve Yönetici Yetkinlikleri. Şubat 2011- Özel Okullar Birliği MAKALELER www.insankaynaklari.com‘da yayınlanan; 40 makale 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİM PROJE ÖRNEKLERİM

 • Kurumsal Akademi Tasarımı, Yapılandırılması ve Akreditasyonu
 • Kurumsal İçerik- Müfredat Haritaları
 • Kurumsal Eğitim İçerikleri ve Kataloglarının Yapılandırılması
 • Kurumsal Akademi Kalite Yönetim Sistem Kurulumu
 • Kurumsal Akademi Çok Kaynaklı Yetkinlik  Sistemi ve Yetkinlik Kartları
 • Kuruma Özgü Öğretim İhtiyaç Analizi ve Tasarımı
 • İç Eğitmen Yetkinlik Haritası
 • İç ve Dış Eğitmen Seçme ve Değerlendirme Sistemi
 • İç Eğitmenlerin Çok Kaynaklı ve Çözüm Odaklı Değerlendirme Merkezi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi
 • Kurumsal Akademi Kapsamında Öğretimsel Koçluk
 • Özel Okullarda Bölüm ve Zümrelerin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Öğretimsel Stratejilerinin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Müfredat ve İçerik Tasarımı
 • Özel Okullarda Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretimsel Değerlendirme

   GÜNCEL GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EĞİTİMLER;

 • Kurumsal Akademi Tasarımı, Akreditasyonu ve Kurumsal Hizalama
 • Kurumsal Akademi Süreç ve Dokümantasyon Yapısı
 • Yetkinlik, Rol ve Pozisyon Bazlı Öğretimsel Analiz
 • Eğitim Süreçlerinin Değişen Yüzü ve İçerik Çemberleriyle İş Zekası
 • Eğitim Yönetimi Okulu –Sertifika Programı
 • Eğitim Yönetimine “TA” Penceresinden Bakmak
 • Eğitim Yönetiminde Yeni Trendler
 • Taksonomik Bazlı Eğitim İçerik- Müfredat Haritalarının Oluşturulması ve Kalıcı Öğrenme
 • Kurumsal Eğitim İçerikleri ve Kataloglarının Yapılandırılması
 • Kurumsal Akademi Kalite Yönetim Sistemi
 • Kurumsal Akademi Çok Kaynaklı Yetkinlik  Sistemi ve Yetkinlik Kartları
 • İç Eğitmen Yetkinlikleri
 • İç ve Dış Eğitmen Seçme ve Değerlendirme
 • İç Eğitmenlerin Çok Kaynaklı ve Çözüm Odaklı Değerlendirme Merkezi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi
 • Kurumsal Akademi Kapsamında Öğretimsel Koçluk
 • Özel Okullarda Bölüm ve Zümrelerin Yapılandırılması
 • Özel Okullarda Öğretimsel Stratejilerinin Ypılandırılması
 • Özel Okullarda Müfredat ve İçerik Tasarımı
 • Özel Okullarda Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretimsel Değerlendirme
www.zafererkoc.com


Tüm Eğitimcilere Geri Dön